OCLC - WorldCat
OCLC - WorldCat
WorldCat הנו קטלוג מאוחד המפרט את אוספיהן של 71,000 ספריות ב-112 מדינות, אשר שייכות לאגודה המשותפת Online Computer Library Center.
For more information