קטלוגים ומאגרים > קטלוגים נוספים > הקטלוגים בספרייה > כתבי היד העבריים בספריית הוותיקן

כתבי היד העבריים בספריית הוותיקן

 קטלוג כתבי היד העבריים בספריית הוותיקן

כתבי היד העבריים בספריית הוותיקןה​​קטלוג של כל כתבי היד העבריים השמורים בספריית הוותיקן הוכן על ידי צוות המכון לתצלומי כתבי יד עבריים בעזרת מלומדים אחרים, ונדפס על ידי הספרייה האפוסטולית של הוותיקן.
 
הקטלוג מקיף 801 כתבי יד, רובם מימי הביניים, מתוך אחד מאוספי כתבי היד העבריים החשובים ביותר בעולם.
הקטלוג כולל תיאורים מפורטים וזיהויים עדכניים של אלפי טקסטים וניתוח של ההפקה החומרית של כל כתב יד, הפרדה בין שכבותיו השונות ובין מעתיקים שונים שפעלו יחדיו, מבחר נתונים פיזיים, זיהוי טיפוסי הכתב ואזור ההפקה של כל שכבה ואומדן זמנה על סמך בחנים קודיקולוגיים ופלאוגרפיים.
 
כמו כן נכללים בו גלגולי כתבי היד והרשומות שנוספו להם במרוצת הזמן.
 
הקטלוג, פרי שיתוף פעולה ממושך בין הספרייה הלאומית לבין הספרייה האפוסטולית, עומד עתה לרשות הקוראים באופן מקוון באתר הספרייה הלאומית של ישראל ובאתר ספריית הוותיקן.

 

קטלוג כתבי יד הוותיקן