ארכיון הצליל הלאומי

ארכיון הצליל הלאומי
קטלוג מרכז המוזיקה כולל רשומות של ספרים, הקלטות, תווים, ארכיונים אישיים וארכיונים של מוסדות וקהילות. הקטלוג ​כולל גם את ארכיון הצליל, שבו הקלטות של מוזיקה עממית, פופולרית ואמנותית, אשר מקורותיה ישראליים, יהודיים או ארץ-ישראליים (מקהילות שונות בארץ).
 

כניסה לקטלוג ארכיון הצליל הלאומי 

 
מרכז המוסיקה
מרכז המוסיקה
אוסף המוזיקה וארכיון הצליל כולל דפוסים, תווים, כתבי יד, עבודות גמר והקלטות רבות בתחום המוזיקה היהודית והישראלית
למידע נוסף