רשת ספריות ULI

Library Codes

ULI

קודי ספריות

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
השתמש ב- Ctrl + F כדי לחפש בעמוד זה
 

AAC

 

 

 

AAC

  The Academic Arab College for Education in Israel - Haifa (04)8303523 המכללה האקדמית הערבית לחינוך – חיפה  
  HaHashmal St 22 (04)8303512 الكلية الأكاديمية العربية للتربية في اسرائيل - حيفا  
                
Haifa 33145
  waleed_ah@macam.ac.il רח' החשמל 22  
  PO Box 8349   rana.hijaze@hotmail.com

חיפה 33145

 
 
  http://www.arabcol.ac.il/ ת.ד. 8349   
    ISIL code  IL-AAC    
    ISO-ILL IL:AAC    
AFE

 

 

 

AFE

  Afeka Tel-Aviv Academic College of Engineering. (03)7688613 אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב.  
  Library (03)7688606 הספרייה  
  218 Bnei Ephraim St.   evelyn@afeka.ac.il רח' בני אפרים 218  
  Tel-Aviv 69107   http://www.afeka.ac.il

תל-אביב 69107

 
    ISIL code  IL-AFE    
    ISO-ILL IL:AFE    
         

AHV

 

 

 

AHV

  Achva Academic College. 072-2248591 המכללה האקדמית אחווה.  
  Library (08)8588102 הספרייה  
  M.P.Shikmim 79800   boaz_d@achva.ac.il ד"נ שקמים 79800  
      http://www.achva.ac.il/    
    ISIL code  IL-AHV    
    ISO-ILL IL:AHV    
         
   
 
   

BAR

 

 

 

BAR

  Bar Ilan University. (03)5318486 אוניברסיטת בר אילן.  
  Central Library (03)5353116 הספרייה המרכזית  
  Ramat Gan 52900

  Rochelle.Kedar@biu.ac.il

רמת גן 52900  
         
    ISIL code  IL-BAR    
    ISO-ILL IL:BAR    
         

BAR-LAW

 

 

 

BAR-LAW

  Bar Ilan University. (03)5318360 אוניברסיטת בר אילן.  
  Yaacov Herzog Faculty of Law. Library (03)5354552 הפקולטה למשפטים ע"ש יעקב הרצוג. הספרייה  
  Ramat Gan 52900   paula.barashi@mail.biu.ac.il רמת גן 52900  
         
    ISIL code  IL-BAR-LAW    
    ISO-ILL IL:BAR-LAW    
         

BBR

 

 

 

BBR

  Beit Berl College. (09)7476439 מכללת בית-ברל.  
  Central Library (09)7476210 ספרייה מרכזית  
  Doar Beit Berl 44905   juditr@beitberl.ac.il דאר בית ברל 44905  
         
    ISIL code  IL-BBR    
    ISO-ILL IL:BBR    
         

BGU

 

 

 

BGU

  Ben Gurion University of the Negev. (08)6461413, (08)6461411/37 אוניברסיטת בן גוריון בנגב.  
  Zalman Aranne Central. Library (08)6472940 הספרייה המרכזית ע"ש זלמן ארן  
  PO Box 653, Beer Sheva 84105   ת"ד 653, באר שבע 84105  
         
    ISIL code  IL-BGU    
    ISO-ILL IL:BGU    
    IP Ariel: 132.72.63.22    
         

BGUD

 

 

 

BGUD

  Ben-Gurion University of the Negev. (08)6596712 אוניברסיטת בן גוריון בנגב.  
  Jacob Blaustein Institutes for Desert Research.   המכונים לחקר המדבר ע"ש י. בלאושטיין.  
  Jane Schapiro Library   feuerman@exchange.bgu.ac.il הספריה ע"ש ג'ין שפירו  
  Sde Boker Campus, Midreshet Ben Gurion 84990   הקריה שדה בוקר, מדרשת בן גוריון 84990  
    ISIL code  IL-BGUD    
    ISO-ILL IL:BGUD    
         

BGU-EC

 

 

 

BGU-EC

  Ben-Gurion University in Eilat. (08)6304545 אוניברסיטת בן גוריון באילת.  
  Campus Eilat Library (08)6304538 ספריית קמפוס אילת  
  PO Box 653,   libeilat@bgu.ac.il ת"ד 653,  
  Beer-Sheva 84105   bgu.ac.il/Eilat באר-שבע 84105  
    ISIL code  IL-BGU-EC    
    ISO-ILL IL:BGU-EC    
         

BGUM

 

 

 

BGUM

  Ben-Gurion University of the Negev. (08)6479920 ; (08)6479892 אוניברסיטת בן גוריון בנגב.  
  Soroka Univesity Medical Center (08)6239822 המרכז האוניברסיטאי הרפואי סורוקה  
  The Medical Library   medlib@bgu.ac.il הספרייה הרפואית  
  PO Box 151, Beer Sheva 84101

  http://medlib.bgu.ac.il

ת"ד 151, באר שבע 84101  
    ISIL code  IL-BGUM    
    ISO-ILL IL:BGUM    
    IP Ariel: 132.72.78.225    
         

BIC

 

 

 

BIC

  Al-Qasemi College of Education. (04)6286637 אלקאסמי - מכללה אקדמית לחינוך.  
  Library   הספרייה   
  Al-Qasemi College, PO Box 124,   isc_lib@qsm.ac.il  מכללת אלקאסמי, ת"ד 124,  
  Baqa al-Gharbiyye 30100

  http://al-qasemi.exlibris.co.il/F

באקה אלג'רבייה 30100

 
    ISIL code  IL-BIC    
    ISO-ILL IL:BIC    
    IP Ariel: 192.115.90.66    
         

BRO

 

 

 

BRO

  Myers-JDC-Brookdale Institute. (02)6557441 מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל.  
  Library (02)5661481 הספרייה  
  PO Box 3886, Jerusalem, 91037   brklib@jdc.org.il גבעת הג'וינט, ת"ד 3886, ירושלים 91037  
         
    ISIL code  IL-BRO    
    ISO-ILL IL:BRO    
         

BZL

 

 

 

BZL

  The Bezalel Academy of Arts and Design (02)5893277 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב  
  General Library (02)5893203 ספריית האקדמיה  
  Mount Scopus   libper@bezalel.ac.il הר הצופים  
  PO Box 24046   http://primo-bezalel.exlibris.co.il ת"ד 24046  
  Jerusalem 91240 ISIL code  IL-BZL ירושלים 91240  
    ISO-ILL IL:BZL    
   
 
   

CMA

 

 

 

CMA

  The College of Management Academic Studies (03)9634099 המסלול האקדמי המכללה למנהל  
  Library  (03)9635779 הספרייה  
  7 Yitzhak Rabin Blvd.  library@hdq.colman.ac.il שדרות יצחק רבין 7  
  Rishon LeZion 7549071  https://www.colman.ac.il/library ראשון לציון 7549071   
    ISIL code  IL-COMAS    
    ISO-ILL IL:CMA    
         
         

CTE

 

 

 

CTE

  HIT Library (08)5026666 ספריית המכון האקדמי טכנולוגי חולון  
  52 Golomb, p.o.b.305, (08)6401549 רח' גולומב 52, ת''ד 305,  
  Holon 58100   leshem@hit.ac.il חולון 58100  
      http://www.hit.ac.il/web/library.asp?cat=&in    
    ISIL code  IL-CTE    
    ISO-ILL IL:CTE    
   
 
   

DYL

 

 

 

DYL

  David Yellin College of Education. (02)6558180 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.  
  David Yelin Library (02)6558181 ספריית המכללה לחינוך ע''ש דוד ילין  
  7 Ha-Maagal St., PO Box 3578,   rachelb@dyellin.ac.il רח' המעגל 7, ת"ד 3578,  
  Jerusalem 91035  http://www.dyellin.ac.il/library בית הכרם, ירושלים 91035  
    ISIL code  IL-DYL    
    ISO-ILL IL:DYL    
         

DYLM

 

 

 

DYLM

  David Yellin College of Education. (02)6587506 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.  
  David Yellin College Math and Science Resource Center (02)6587505 מרכז המשאבים להוראת מתמטיקה ומדע  
  7 Ha-Maagal St., PO Box 3578,   m-m-math@dyellin.ac.il רח' המעגל 7, ת"ד 3578,  
  Jerusalem 91035  http://www.dyellin.ac.il/template/default.asp?PageId=362&parentId=1867&catId=13&maincat=16 בית הכרם, ירושלים 91035  
    ISIL code  IL-DYLM    
    ISO-ILL IL:DYLM    
   
 
   

EMY

 

 

 

EMY

  The Max Stern Academic College of Emek Yezreel (04)6423453 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן  
  Library (04)6423452 ספרייה  
  Mobile Post: Yezreel 19300   ill@yvc.ac.il ד.נ. יזרעאל 19300  
      http://www.yvc.ac.il/    
    ISIL code  IL-EMY    
    ISO-ILL IL:EMY    
   
 
   
   
 
   

ETZ

 

 

 

ETZ

  Yeshivat Har Etzion (02)9937330 ישיבת הר עציון.  
  Yeshivat Har Etzion Library (02)9931298 ספריית ישיבת הר עציון  
  Alon Shvut, Gush Etzion, 90433   ab@herzog.ac.il אלון שבות, גוש עציון, 90433  
      http://yhel.exlibris.co.il/F    
    ISIL code  IL-ETZ    
    ISO-ILL IL:ETZ    
   
 
   

GCL  

 

 

 

GCL

  Gordon College of Education (04)8590125 המכללה האקדמית לחינוך גורדון  
  The Library (04)8590134 הספרייה  
  73 Tschernichovsky St.

  shahaf@gordon.ac.il

רח' טשרניחובסקי 73  
  Haifa 35705

  http://www.gordon.ac.il

חיפה 35705

 
    ISIL code  IL-GCL    
    ISO-ILL IL:GCL    
         

GM

 

 

 

GM

  Western Galil College Library (04)9015131 המכללה האקדמית גליל מערבי  
  P.O.Box 2125, Ako 24121 (04)9015137 ת.ד. 2125 עכו, 24121  
      ZahavaS@wgalil.ac.il    
      http://www.wgalil.ac.il/category/Libary    
    ISIL code  IL-GM    
    ISO-ILL IL:GM    
         
   
 
   

HAD

 

 

 

HAD

 

Hadassah Academic College. Library

(02)6291303 ; (02)6250619

מכללה אקדמית הדסה. הספרייה

 

 

37 HaNeviim St., PO Box 1114, Jerusalem 91010

eric@hac.ac.il

רח' הנביאים 37, ת"ד 1114, ירושלים 91010

 

 


  https://www.hac.ac.il/

 

 

 

 

ISIL code  IL-HAD

   
    ISO-ILL IL:HAD    
         

HAI

 

 

 

HAI

  University of Haifa. (04)8240529; (04)8249523 אוניברסיטת חיפה.  
  Younes & Soraya Nazarian Library (04)8249146;(04)8257753 ספריית יונס וסוראיה נזריאן  
  199 Aba Khoushy Avenue   ill@univ.haifa.ac.il

periodicals@univ.haifa.ac.il

שד' אבא חושי 199  
  Mount Carmel, Haifa 3498838   http://lib.haifa.ac.il/english/ הר הכרמל, חיפה 3498838  
    ISIL code  IL-HAI    
    ISO-ILL IL:HAI    
    IP Ariel: 132.74.56.191    
         

HMD

 

 

 

HMD

  Hemdat Hadarom College. (08)9937664 המכללה האקדמית חמדת-הדרום.  
  Library (08)9937682 הספרייה  
  PO Box 412, Netivot 80200   hemdat_lib@macam.ac.il ת"ד 412, נתיבות 80200  
      http://www.hemdat.ac.il    
    ISIL code  IL-HMD    
    ISO-ILL IL:HMD    
    IP Ariel: 192.115.90.154    
         

HRZ

 

 

 

HRZ

  Herzog College - Gush Etzion. (02)9937321 מכללת הרצוג – גוש עציון.  
  Library (057)9321990Call: (057)9321990 הספרייה  
  Alon Shevut, Gush Etzion 90433   library@herzog.ac.il אלון שבות, גוש עציון 90433  
      http://www.herzog.ac.il/index.php/library    
    ISIL code  IL-HRZ    
    ISO-ILL IL:HRZ    
         

HUC

 

 

 

HUC

  Hebrew Union College. (02)6203270 היברו יוניון קולג'.  
  Abramov Library (02)6203272 ספריית אברמוב  
  13 King David St., Jerusalem 94101

  abramov@huc.edu

רח' המלך דוד 13, ירושלים 94101  
      http://heb-union-col.exlibris.co.il/F    
    ISIL code  IL-HUC    
    ISO-ILL IL:HUC    
         

HUJI-AGR

 

 

 

HUJI-AGR

  Hebrew University of Jerusalem. (08)9489068 האוניברסיטה העברית בירושלים  
  The library of Agricultural, Food and Environmental Quality Sciences (08)9361348 הספרייה למדעי החקלאות, מזון ואיכות הסביבה  
  PO Box 12, Rehovot 76100   Intlib@savion.huji.ac.il ת"ד 12 , רחובות 76100  
   

 http://www.agri.huji.ac.il/library/menu.html

 

 
    ISIL code  IL-HUJI-AGR    
    ISO-ILL IL:HUJI-AGR    
    IP Ariel: 128.139.14.131    
         

HUJI-EIN

 

 

 

HUJI-EIN

  Albert Einstein Archives. (02)6585781 ארכיון אלברט איינשטיין.  
  Albert Einstein Library (02)6586910 ספריית אלברט איינשטיין  
  Hebrew University of Jerusalem, Edmond Safra Campus,   ronigr@savion.huji.ac.il האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס אדמונד ספרא,  
  Levi Building, 2nd floor, Givat Ram, Jerusalem 91904   בניין לוי, קומה ב', גבעת רם ירושלים 91904  
    ISIL code  IL-HUJI-EIN    
    ISO-ILL IL:HUJI-EIN    
         

HUJI-FRD

 

 

 

HUJI-FRD

  Sigmund Freud Center for Study and Research in Psychoanalysis. (02)5883380 מרכז זיגמונד פרויד למחקר פסיכואנליטי.  
  Library (02)5322132 הספרייה  
  Room 2522, Social Sciences, Mt.Scopus,   msfreud@mscc.huji.ac.il אוניברסיטה העברית בירושלים,  
  Hebrew University of Jerusalem.    קמפוס הר הצופים, מדעי החברה, חדר 2522  
    ISIL code  IL-HUJI-FRD    
    ISO-ILL IL:HUJI-FRD    
         

HUJI-JAT

 

 

 

HUJI-JAT

  Hebrew University of Jerusalem. (02)5882415 האוניברסיטה העברית בירושלים.  
  Institute of Archaeology.Library   המכון לארכיאולוגיה. הספרייה  
  Mount Scopus, Jerusalem 91905   ronitsh@savion.huji.ac.il הר הצופים, ירושלים 91905  
         
    ISIL code  IL-HUJI-JAT    
    ISO-ILL IL:HUJI-JAT    
         

HUJI-JES

 

 

 

HUJI-JES

  Hebrew University of Jerusalem. (02)5882240;(02)5882066 האוניברסיטה העברית בירושלים.  
  Education & Social Work Library (02)5881586 ספרית חינוך ועבודה סוציאלית.  
  Mount Scopus, Jerusalem 91905   eswlill@savion.cc.huji.ac.il הר הצופים, ירושלים 91905  
         
    ISIL code  IL-HUJI-JES    
    ISO-ILL IL:HUJI-JES    
         

HUJI-JLW

 

 

 

HUJI-JLW

  Hebrew University of Jerusalem. (02)5881502 האוניברסיטה העברית בירושלים.  
  The Bernards G. Segal Law Library (02)5822895 ספריית משפטים ע"ש ברנרד ג' סגל.  
  Mount Scopus, Jerusalem 91905   lawlib@savion.huji.ac.il הר הצופים, ירושלים 91905  
      http://lawlib.huji.ac.il/    
    ISIL code  IL-HUJI-JLW    
    ISO-ILL IL:HUJI-JLW    
         

HUJI-JMC

 

 

 

HUJI-JMC

  Hebrew University of Jerusalem. (02)6584379 האוניברסיטה העברית בירושלים.  
  Mathematics and Computer Science Library (02)6586505 הספרייה למתמטיקה ומדעי המחשב  
  Einstein Institute of Mathematics.   jmc_circ@savion.huji.ac.il מכון איינשטיין למתמטיקה  
  The Edmond J. Safra Campus, Givat Ram, Jerusalem, 9190401 https://libraries.huji.ac.il/mathCS קמפוס אדמונד י. ספרא,גבעת רם, ירושלים, 9190401  
    ISIL code  IL-HUJI-JMC    
    ISO-ILL IL:HUJI-JMC    
         

HUJI-JMS

 

 

 

HUJI-JMS

  Hebrew University of Jerusalem. (02)5882122; (02)5882141 האוניברסיטה העברית בירושלים.  
  Bloomfield Library (02)5322435 ספריית הר הצופים  
  Mount Scopus, Jerusalem 91905   msperiodicals@savion.huji.ac.il הר הצופים, ירושלים 91905  
      http://www.mslib.huji.ac.il    
    ISIL code  IL-HUJI-JMS    
    ISO-ILL IL:HUJI-JMS    
         

HUJI-JOS

 

 

 

HUJI-JOS

  Rothberg International School for Overseas Student. (02)5882258 ביה"ס לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג.  
  Library (02)5882363 הספרייה  
  Hebrew University of Jerusalem,   rislibrary@savion.huji.ac.il האוניברסיטה העברית בירושלים  
  Boyar Building, Mount Scopus   http://overseas.huji.ac.il/?CategoryID=494 בניין בויאר, הר הצופים  
  91905, Jerusalem ISIL code  IL-HUJI-JOS ירושלים 91905  
    ISO-ILL IL:HUJI-JOS    
         

HUJI-JSL

 

 

 

HUJI-JSL

  Hebrew University of Jerusalem. (02)6585247; (02)6585623 האוניברסיטה העברית בירושלים.  
  The Harman Science Library (02)6586237 ספריית הרמן למדעי הטבע  
  The Edmond J. Safra Campus, Givat Ram,   jslill@savion.huji.ac.il קמפוס א.י. ספרא, גבעת רם,  
  Jerusalem 91904   http://harmanlib.huji.ac.il/ ירושלים 91904  
    ISIL code  IL-HUJI-JSL    
    ISO-ILL IL:HUJI-JSL    
    Ariel: IP 132.64.70.12    
         

HUJI-JTR

 

 

 

HUJI-JTR

  Hebrew University of Jerusalem (02)5882313, (02)5882320 האוניברסיטה העברית בירושלים  
  Harry Truman Research Institute.    המרכז ע"ש הרי טרומן  
  Library and Documentation Unit   הספרייה ויחידת הדוקומנטציה  
  Mount Scopus, Jerusalem 91190   הר הצופים, ירושלים 91190  
    ISIL code  IL-HUJI-JTR    
    ISO-ILL IL:HUJI-JTR    
         

HUJI-MLBE

 

 

 

HUJI-MLBE

  Hebrew University of Jerusalem (02)6758791; (02)6758795 האוניברסיטה העברית בירושלים

 

 
  Muriel and Philip Berman Medical Library (02)6758789 הספריה הרפואית ע"ש מוריאל ופיליפ ברמן  
  PO Box 12272, Jerusalem 91120   mdlibinfo@savion.hujil.ac.il ת"ד 12272, ירושלים 91120  
      http://library.ekmd.huji.ac.il    
    ISIL code  IL-HUJI-MLBE    
    ISO-ILL IL:HUJI-MLBE    
         

HUJI-ZOO

 

 

 

HUJI-ZOO

  Hebrew University of Jerusalem (02)6585877 האוניברסיטה העברית בירושלים  
  Zoological Museum.    המוזיאון הזואולוגי/ אוסף מולוסקה  
  Malacological Collection   בנין ברמן, גבעת רם, ירושלים 91341  
  Binyan Berman, Giv'at Ram,      
  Jerusalem 91341 ISIL code  IL-HUJI-ZOO    
    ISO-ILL IL:HUJI-ZOO    
         
   
 
   

IAA

 

 

 

IAA

  Israel Antiquities Authority. Library (02)6204685,(02)6204686 רשות העתיקות. הספרייה  
  PO Box 586, Jerusalem 91004 (02)6260684 ת"ד 586, ירושלים 91004  
      rimma@israntique.org.il    
      http://libantiquities.exlibris.co.il/F    
    ISIL code  IL-IAA    
    ISO-ILL IL:IAA    
         

IDC

 

 

 

IDC

  Interdisciplinary Center, Herzliya. Library (09)9527370 המרכז הבינתחומי, הרצליה. הספרייה  
  PO Box 167,  (09)9567394 רח' נתן אלתרמן-כנפי נשרים  
  Natan Alterman-Kanfei Nesharim St.   idclibrary@idc.ac.il ת"ד 167 הרצליה 46150  
  Herzliya 46150   http://www.idc.ac.il/library    
    ISIL code  IL-IDC    
    ISO-ILL IL:IDC    
         
   
 
   

JMD  

 

 

 

JMD

  Jerusalem Academy of Music and Dance (02)6759917 האקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים  
  Academy Library (02)6527713 ספריית האקדמיה  
  Giv'at Ram Campus ,91904 Jerusalem   yosefg@jamd.ac.il קמפוס גבעת רם, ירושלים 91904  
      http://www.jamd.ac.il/library    
    ISIL code  IL-JMD    


ISO-ILL IL:JMD

         

JVC

 

 

 

JVC

  Kinneret College. (04)6653722 המכללה האקדמית כנרת  
  The Robert and Yadelle Sklare Family Library (04)6653724 הספרייה האקדמית כנרת ע"ש סקלאר  
  M.P. Jordan Valley 15132   smadi@kinneret.ac.il ד.נ. עמק הירדן 15132  
      http://lib.kinneret.ac.il/    
    ISIL code  IL-JVC    
    ISO-ILL IL:JVC    
   
 
   

KCL  

 

 

 

KCL

  Kaye College of Education. (08)6402738/9 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי  
  Kaye College Library (08)6402867 ספריית מכללה קיי  
  Beer Sheva 13001

  kilia@kaye.ac.il

ת"ד 13001, באר שבע  
      http://www.kaye.ac.il/    
    ISIL code  IL-KCL    


ISO-ILL IL:KCL

   
 
   

LEV

 

 

 

LEV

  Levinsky College of Education (03)6902490;(03)6902488 מכללת לוינסקי לחינוך  
  Central Library and Music Library  (03)6901528 הספרייה המרכזית וספריית המוסיקה  
  15 Shoshana Persitz St., PO Box 48130   dafo@levinsky.ac.il רח' שושנה פרסיץ 15, ת"ד 48130  
  Tel-Aviv 61481   http://www.levinsky.ac.il תל אביב 61481  
    ISIL code  IL-LEV    
    ISO-ILL IL:LEV    
   
 
   
MAT       MAT
  Tel Aviv - Jaffa Academic College Library (03)6802500 מכללה אקדמית תל-אביב -יפו  
  14 Rabenu Yeruham St., Jaffa 68114 (03)6802501 רבנו ירוחם 14, יפו 68114  
         
    http://www.mta.ac.il/mta/MtaLibrary/    
    ISIL code  IL-MAT    


ISO-ILL IL:MAT

         

MJS

 

 

 

MJS

  Ariel University Center of Samaria (03)9066124 ספריית המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון  
  P.O.B. 3 ariel 44837 (03)9364894 ת.ד. 3 אריאל 44837  
         
    http://www.ariel.ac.il/management/library    
    ISIL code  IL-MJS    
    ISO-ILL IL:MJS    
         

MNG

 

 

 

MNG

  Sapir Academic College (077)9802806Call: (077)9802806 מכללה אקדמית ספיר  
  The Library (077)9802844Call: (077)9802844 הספרייה המרכזית  
  Sha'ar Hanegev Education Center   lib@sapir.ac.il קרית חינוך שער הנגב  
  D.N. Hof Ashkelon 79165   http://www.sapir.ac.il/library ד.נ. חוף אשקלון 79165  
    ISIL code  IL-MNG    
    ISO-ILL IL:MNG    
         
   
 
   

NAC

 

 

 

NAC

  Netanya Academic College. (09)8607733 המכללה האקדמית נתניה.  
  Library  (09)8607780 הספרייה ע"ש פלדמן  
  1 University St., Kiryat Yitzhak Rabin,   yaatz@netanya.ac.il רח' האוניברסיטה 1, קריית יצחק רבין,  
  Netanya 42365   http://www.netanya.ac.il/ נתניה 42365  
    ISIL code  IL-NAC    
    ISO-ILL IL:NAC    
         

NNL 

 

 

 

NNL

  National Library of Israel (074)7336249 הספרייה הלאומית  
  Giv'at Ram PO Box39105, Jerusalem 91390 (074)7336246 גבעת רם, ת"ד 39105, ירושלים 91390  
      Ruben.Wengiel@nli.org.il    
     http://www.nli.org.il    
    ISIL code  IL-NNL    
    ISO-ILL IL:NNL    
   
 
   

OBC

 

 

 

OBC

  Ort Braude College of Engineering. Library  (04)9901848; (04)9901967 המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה  
  51 Snonit St., PO Box78, Karmiel 21982 (04)9901880 רח' סנונית 51, ת"ד 78, כרמיאל 21982  
      israela@braude.ac.il    
      http://braude.ort.org.il/library/    
    ISIL code  IL-OBC    
    ISO-ILL IL:OBC    
         

ORA

 

 

 

ORA

  Oranim-Academic College of Education   (04)-9838868 אורנים-המכללה האקדמאית לחינוך.  
  Everet Library.   (04)-9539606 ספריית ע"ש אברט  
  The Kibbutz Movement   ill@oranim.ac.il התנועה הקיבוצית ע.ר.  
  M.P. Tivon 36006   http://www.oranim.ac.il דאר קרית טבעון 36006  
    ISIL code  IL-ORA    
    ISO-ILL IL:ORA    
         

OTC

 

 

 

OTC

  Orot Israel College. (03)9061217 אורות ישראל - מכללה אקדמית לחינוך  
  Library (03)9061297 הספרייה  
  Elkana, D.N. Harei Efraim 44814   orotlib@orot.ac.il אלקנה, ד"נ הרי אפרים 44814  
      http://www.orot.ac.il    
    ISIL code  IL-OTC    
    ISO-ILL IL:OTC    
         

OUI

 

 

 

OUI

  Open University of Israel. Library (09)7781542; (09)7780782 האוניברסיטה הפתוחה. הספרייה  
  1 University Road, PO Box 808, (09)7780639 דרך האוניברסיטה 1, ת"ד 808,  
  Raanana 43537   library@openu.ac.il רעננה  43537  
     http://www.openu.ac.il/library    
    ISIL code  IL-OUI    
    ISO-ILL IL:OUI    
   
 
   
   
 
   
   
 
   

SHK

 

 

 

SHK

  Shenkar - Engineering. Design. Art. (03) 6110062 שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.  
 
(03) 6120176
 
  8 Yeda-Am St., Ramat Gan 5252679   sifria@shenkar.ac.il​ ידע-עם 8, רמת גן, 5252679
     https://www.shenkar.ac.il/he/pages/library​    
    ISIL code  IL- SHK    
    ISO-ILL IL:SHK    
         

SHN

 

 

 

SHN

  Shaanan-Religious Teachers College. (04) 8780041 שאנן-המכללה האקדמית לחינוך.  
  Library    (04) 8717780 הספרייה  
  7 HaYam Hatichon St., PO Box 906, Kiryat Shmuel,    oritbn@shaanan.ac.il רח' הים התיכון 7, ת"ד 906, קרית שמואל, חיפה 26109  
  Haifa 26109   http://shaanan.exlibris.co.il/F

 

 
    ISIL code  IL-SHN    
    ISO-ILL IL:SHN    
         

SKL

 

 

 

SKL

  Kibbutzim College of Education Technology & Arts. (03)6902341 סמינר הקבוצים - המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאומנויות.  
  Library (03)6992791 הספרייה  
  149, Namir Road, Tel Aviv 62507   orit_toa@smkb.ac.il דרך נמיר 149, תל אביב 62507  
      http://www.smkb.ac.il/library    
    ISIL code  IL-SKL    
    ISO-ILL IL:SKL    
         

SLM

 

 

 

SLM

  Shalem College (02)5605935 המרכז האקדמי שלם.  
  Library   ספרית המרכז  
  3 Ha'askan Street, Jerusalem 91000   arlenek@shalem.ac.il העסקן 3, קריית מוריה, ת.ד. 92, ירושלים 91000  
      http://shalem.exlibris.co.il/F    
    ISIL code  IL-SLM    
    ISO-ILL IL:SLM    
         

SSHE

 

 

 

SSHE

  Sami Shamoon College of Engineering (08)6475610; (08)6475612 ספריית המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון  
  Basel/Bialik Sts, Beer-Sheva 84100 (08)6475650 רח' בזל 71 פינת ביאליק, באר שבע 84100  
         
      http://aleph.sce.ac.il/F    
    ISIL code  IL-SSHE    
    ISO-ILL IL:SSHE    

SZB

 

 

 

SZB

  Shaar Zion Public Library Beit Ariela. (03)6910141 ספריית שער-ציון בית אריאלה.  
  25 Shaul Hamelech Blvd. (03)6919024 שדרות שאול המלך 25  
  Tel-Aviv 64367   beitariela@mail.tel-aviv.gov.il תל-אביב 64367  
         
    ISIL code  IL-SZB    
    ISO-ILL IL:SZB    
         

SZB-MAIM

 

 

 

SZB-MAIM

  Shaar Zion Public Library Beit Ariela. (03)6910141 ספריית שער-ציון בית אריאלה.  
  Maimonides Library (03)6919024 הספרייה ע"ש הרמב"ם  
  25 Shaul Hamelech Blvd., PO Box 33235,   rambaml1@gmail.com שדרות שאול המלך 25, ת"ד 33235,  
  Tel Aviv 64367   http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/Education/Pages/Ariela.aspx?tm=2&sm=5&side=23 תל אביב 64367  
    ISIL code  IL-SZB-MAIM    
    ISO-ILL IL:SZB-MAIM    
   
 
   

TAU-ADR

 

 

 

TAU-ADR

  Tel Aviv University. (03)6405535 אוניברסיטת תל אביב  
  Faculty of the Arts - The Yolanda & David Katz (03)6407780 הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ  
  David Azrieli School of Architecture. Library   ruthfr@post.tau.ac.il בית הספר לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי. הספרייה. הספרייה  
  De Botton Building.   http://arts.tau.ac.il/departments/index.php/lang-he/architecture/library-arch בניין דה-בוטון.  
  Tel-Aviv University, Ramat Aviv, PO Box 39040, ISIL code  IL-TAU-ADR אוניברסיטת תל-אביב, רמת אביב, ת"ד 39040,  
  Tel Aviv 69978 ISO-ILL IL:TAU-ADR תל אביב 69978  
         

TAU-ARC

 

 

 

TAU-ARC

  Tel Aviv University (03)6409023 אוניברסיטת תל אביב  
  Sonia and Marco Nadler Institute of (03)6407237 המכון לארכיאולוגיה ע"ש סוניה ומרקו נדלר  
  Archaeology. Library   libarc@tauex.tau.ac.il הספרייה  
  Tel Aviv University, PO Box 39040,   קרית האוניברסיטה, ת"ד 39040, רמת אביב, תל אביב 69978  
  Ramat Aviv, Tel Aviv 69978 ISIL code  IL-TAU-ARC    
    ISO-ILL IL:TAU-ARC    
         

TAU-CEN

 

 

 

TAU-CEN

  Tel Aviv University (03)6408423 אוניברסיטת תל אביב  
  Sourasky Central Library (03)6409598 הספרייה המרכזית ע"ש סוראסקי  
  Ramat Aviv PO Box 39038, Tel Aviv 61390   cenlib@tauex.tau.ac.il רמת אביב, ת"ד 39038, תל אביב 61390  
      http://www.cenlib.tau.ac.il    
    ISIL code  IL-TAU-CEN    
    ISO-ILL IL:TAU-CEN    
    IP Ariel: 132.66.168.60    
         

TAU-COM

 

 

 

TAU-COM

  Tel Aviv University. Sackler Faculty of Medicine. (03)5349817 אוניברסיטת תל אביב. הפקולטה לרפואה ע"ש ש. סאקלר.  
  School of Health Professions. (03)5352868 בית הספר למקצועות בריאות.  
  Department of Communication Disorders Speech, Language and Hearing.   tamarar@tauex.tau.ac.il החוג ללימודי הפרעות בתקשורת שמיעה, שפה ודיבור.   
  Library   הספרייה  
  Chaim Sheba Medical Center, Tel Hashomer 52 621 ISIL code  IL-TAU-COM המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, בית החולים תל השומר 52621  
    ISO-ILL IL:TAU-COM    
         

TAU-DAY

 

 

 

TAU-DAY

  Tel Aviv University. (03)6409584 אוניברסיטת תל אביב.  
  Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies. (03)6415802 מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה.  
  Library   marion@post.tau.ac.il הספרייה  
  Gilman Building, Tel Aviv University   http://www.dayan.org מכון שילוח, בנין גילמן, רמת אביב, ת"ד 39040,  
  PO Box 39040, Ramat Aviv, 69978 ISIL code  IL-TAU-DAY תל אביב  69978  
    ISO-ILL IL:TAU-DAY    
         

TAU-GEO

 

 

 

TAU-GEO

  Tel Aviv University (03)6409044 אוניברסיטת תל אביב  
  Geography Department. Library    החוג לגיאוגרפיה. הספרייה  
  8 Zelig St., Afeqa,   geogmaps@post.tau.ac.il רח' זליג 8, אפקה,  
  PO Box 39040, Tel Aviv 69978   http://geography.tau.ac.il/?cmd=about.270 ת"ד 39040, תל אביב 69978  
    ISIL code  IL-TAU-GEO    
    ISO-ILL IL:TAU-GEO    
         

TAU-LAW

 

 

 

TAU-LAW

  Tel Aviv University. (03)6408356/7 אוניברסיטת תל אביב  
  David J. Light Law Library (03)6407093 ספרייה למשפטים ע"ש דוד י. לייט  
  Ramat Aviv, Tel Aviv 69978   sveta@tauex.tau.ac.il רמת אביב, תל אביב 69978  
      http://www.lawlib.tau.ac.il/    
    ISIL code  IL-TAU-LAW    
    ISO-ILL IL:TAU-LAW    
    IP Ariel: 132.66.81.21    
         

TAU-LSM

 

 

 

TAU-LSM

  Tel Aviv University (03)6409752; (03)6407966 אוניברסיטת תל אביב  
  Gitter-Smolarz Library of Life Sciences and Medicine  (03)6407592 הספרייה למדעי החיים ולרפואה ע"ש גיטר-סמולרש  
  Inter Lending and Document Supply Center   illmail@tauex.tau.ac.il המרכז להספקת מסמכים מדעיים והשאלה בין ספרייתית  
  Ramat Aviv PO Box39345, Tel Aviv 69978   http://medlib.tau.ac.il/ רמת אביב, ת"ד 39345, תל אביב 69978  
    ISIL code  IL-TAU-LSM    
    ISO-ILL IL:TAU-LSM    
    IP Ariel: 132.66.226.98    
         

TAU-SCI

 

 

 

TAU-SCI

  Tel Aviv University (03)6409269; (03)6408160 אוניברסיטת תל אביב  
  Neiman Library of Exact Sciences and Engineering (03)6408807 הספרייה למדעים מדוייקים ולהנדסה ע"ש ניימן  
  Ramat Aviv PO Box 39173, Tel Aviv 61391   tusill@tauex.tau.ac.il רמת אביב, ת"ד 39173, תל אביב 61391  
      http://www.tau.ac.il/scilib    
    ISIL code  IL-TAU-SCI    
    ISO-ILL IL:TAU-SCI    
    IP  Ariel: 132.66.84.23    
         

TAU-SSM

 

 

 

TAU-SSM

  Tel Aviv University (03)6409537;(03)6408497 אוניברסיטת תל אביב  
  The Brender-Moss Library of Social Sciences and Management (03)6407840 הספרייה למדעי החברה ולנהול ע"ש ברנדר-מוס  
  Ramat Aviv, PO Box39654, Tel Aviv 6139601   smlill@tauex.tau.ac.il רמת אביב ת"ד 39654, תל אביב 6139601  
 
  http://www.soclib.tau.ac.il    
    ISIL code  IL-TAU-SSM    
    ISO-ILL IL:TAU-SSM    
    IP Ariel: 132.66.22.64    
         

TAU-SW

 

 

 

TAU-SW

  Tel Aviv University   (03)6409183 אוניברסיטת תל אביב  
  Bob Shapell School of Social Work. Library   (03)6409182 בית ספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל. הספרייה  
  Shapell Building, Tel Aviv University,   swolib@tauex.tau.ac.il בנין שאפל, רמת אביב, תל אביב 69978  
  Ramat Aviv, 69 978   http://www.tau.ac.il/socialwork    
    ISIL code  IL-TAU-SW    
    ISO-ILL IL:TAU-SW    
    IP Ariel: 132.66.22.64    
         

TCL

 

 

 

TCL

  Talpiot College of Education (03)5128545 המכללה האקדמית לחינוך "תלפיות"  
  Library (03)5128521 הספרייה  
  7 Yotvata St.,   rachelz@talpiot.ac.il רח' יוטבתה 7,  
  Holon 58500   http://www.talpiot.ac.il חולון 58500  
    ISIL code  IL-TLC    
    ISO-ILL IL:TLC    
         

TEC-AER

 

 

 

TEC-AER

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8292310 הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Aerospace Engineering Library    הספריה להנדסת אוירונוטיקה וחלל  
  Technion City, Haifa 32 000   aelend@technion.ac.il קרית הטכניון, חיפה 32000  
         
    ISIL code  IL-TEC-AER    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         

TEC-ARC

 

 

 

TEC-ARC

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8294010 הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Architecture and Town Planning Library (04)8294617 הספריה לארכיטקטורה ובינוי ערים  
  Technion City, Haifa 32000   arclib@tx.technion.ac.il קרית הטכניון, חיפה 32000  
         
    ISIL code  IL-TEC-ARC    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         

TEC-BMD

 

 

 

TEC-BMD

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8294126 טכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Bio-Medical Engineering Library    הספריה להנדסה ביו-רפואית  
  Technion City, Haifa 32000  bmlib@tx.technion.ac.il קרית הטכניון, חיפה 32000  
         
    ISIL code  IL-TEC-BMD    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         

TEC-CEN 

 

 

 

TEC-CEN

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8292509 טכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Elyachar Central Library (04)8295662 הספריה המרכזית ע"ש אלישר  
  Technion City, Haifa 32000   cenill@cl.technion.ac.il קרית הטכניון, חיפה 32000  
      http://library.technion.ac.il    
    ISIL code  IL-TEC-CEN    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
    IP Ariel: 132.68.4.14    
         

TEC-CHE

 

 

 

TEC-CHE

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8293075 טכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Faculty of Chemical Engineering and the Faculty of Biotechnology and Food Library (04)8293399 ספריית הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון והפקולטה להנדסה כימית  
  Technion City, Haifa 32000   foodlib@tx.technion.ac.il קרית הטכניון, חיפה 32000  
         
    ISIL code  IL-TEC-CHE    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         

TEC-CHM

 

 

 

TEC-CHM

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8293734 הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Chemistry & Biology Library (04)8295703 הספרייה לכימיה וביולוגיה  
  Technion City, Haifa 32000 chemlib@tx.technion.ac.il קרית הטכניון, חיפה 32000  
         
    ISIL code  IL-TEC-CHM    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         

TEC-CIV

 

 

 

TEC-CIV

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8292731 הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Civil and Environmental Engineering Library (04)8295698 הספרייה להנדסה אזרחית וסביבתית  
  Technion City, Haifa 32000   civlib@tx.technion.ac.il קרית הטכניון, חיפה 32000  
         
    ISIL code  IL-TEC-CIV    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         

TEC-COM

 

 

 

TEC-COM

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8294870 הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Computer Science Library    ספריית מדעי המחשב  
  Technion City,Haifa 32000   cslib@cs.technion.ac.il קרית הטכניון, חיפה 32000  
         
    ISIL code  IL-TEC-COM    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         

TEC-EDU

 

 

 

TEC-EDU

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8293109 הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Education in Technology and Science    הספריה להוראת הטכנולוגיה והמדע  
  Library   edulib@tx.technion.ac.il

קרית הטכניון, חיפה 32000

 
 

Technion City,Haifa 32000

     
    ISIL code  IL-TEC-EDU    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         

TEC-ELE

 

 

 

TEC-ELE

  Technion-Israel Institute of Technology    (04)8294772/3 הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Faculty of Electrical Engineering. Library    (04)8293031 הספריה להנדסת חשמל  
      library@ee.technion.ac.il    
      http://libee.technion.ac.il/    
    ISIL code  IL-TEC-ELE    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         

TEC-IND

 

 

 

TEC-IND

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8292038; (04)8292035 הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Industrial Engineering and Management Library (04)8292721 הספריה להנדסת תעשיה וניהול  
  Technion City, Haifa 32000   ielib@ie.technion.ac.il קרית הטכניון, חיפה 32000  
         
    ISIL code  IL-TEC-IND    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         

TEC-ITR

 

 

 

TEC-ITR

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8292731 הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Civil and Enviromental Engineering Library (04)8295698 הספרייה להנדסה אזרחית וסביבתית  
  Technion City, Haifa 32000 civlib@tx.technion.ac.il קרית הטכניון, חיפה 32000  
         
    ISIL code  IL-TEC-CIV    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         

TEC-MAT

 

 

 

TEC-MAT

  Technion-Israel Institute of Technology  (04)8294569 הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Study room,
The Materials Engineering Library
(04)8294569 חדר עיון, הפקולטה להנדסת חומרים  
  Technion City, Haifa 32000   mtlib@tx.technion.ac.il קרית הטכניון, חיפה 32000  
         
    ISIL code  IL-TEC-MAT    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         
TEC-MEC

 

 

 

TEC-MEC

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8292082/(04)8295584 הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Mechanical Engineering Library (077)8871615 הספריה להנדסת מכונות  
  Technion City, Haifa 32000   meclib@tx.technion.ac.il קרית הטכניון, חיפה 32000  
         
    ISIL code  IL-TEC-MEC    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         
TEC-MED

 

 

 

TEC-MED

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8295351 הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Faculty of Medicine. Library (04)8295353 הפקולטה לרפואה. הספריה  
  Efron St., Bat Galim PO Box 9649, Haifa 31096   medill@tx.technion.ac.il רח' עפרון, בת גלים, ת"ד 9649 חיפה 31096  
      http://md.technion.ac.il/library/    
    ISIL code  IL-TEC-MED    
    ISO-ILL IL:TEC-MED    
         
TEC-MTH

 

 

 

TEC-MTH

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8294283 הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Mathematics Library (04)8293388 הספריה למתמטיקה  
  Technion City, Haifa 32000   mathlib@tx.technion.ac.il קרית הטכניון, חיפה 32000  
         
    ISIL code  IL-TEC-MTH    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         
TEC-PHY

 

 

 

TEC-PHY

  Technion-Israel Institute of Technology (04)8293535 הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
  Physics Library הספריה לפיסיקה  
  Technion City, Haifa 32000   physlib@tx.technion.ac.il קרית הטכניון, חיפה 32000  
      http://physics.technion.ac.il/library/    
    ISIL code  IL-TEC-PHY    
    ISO-ILL IL:TEC-CEN    
         

THI

 

 

 

THI

  Tel-Hai Academic College Library (04)8181930 ספריית המכללה האקדמית תל-חי  
  Upper Galilee 12210 (04)8181919 ד"נ גליל עליון 12210  
      library@telhai.ac.il    
      www.telhai.ac.il    
    ISIL code  IL-THI    
    ISO-ILL IL:THI    
         

TZF

 

 

 

TZF

  Zefat Academic College (04)6927745 המכללה האקדמית צפת  
  Library (04)6927758 הספרייה  
  11 Jerusalem St., PO Box160, Safad 13206   oshrah@zefat.ac.il רח' ירושלים 11 ת.ד. 160, צפת 13206  
      http://zefat.ac.il    
    ISIL code  IL-TZF    
    ISO-ILL IL:TZF    
   
 
   
   
 
   

WIS

 

 

 

WIS

  Weizmann Institute of Science. Central Library (08)9343297 מכון ויצמן למדע. ספרייה מרכזית  
  Weizman Institute of Science Archives. (08)9343007 ארכיון מכון ויצמן  
  PO Box 26, Rehovot 7610001  wisill@weizmann.ac.il ת"ד 26, רחובות 7610001  
      http://www.weizmann.ac.il/library/    
    ISIL code  IL-WIS    
    ISO-ILL IL:WIS    
WGC

WGC

 Western Galilee College (04)9015133 המכללה האקדמית גליל מערבי​
​Western Galilee College Library (04)9015137 ספריית המכללה האקדמית גליל מערבי​
​PO Box 2125, Akko 24121   zahavas@wgalil.ac.il ת"ד 2125, עכו 24121​
  http://www.wgalil.ac.il
ISIL code  IL-WGC
ISO-ILL IL:WGC

WZO

 

 

 

WZO

  The Neri Bloomfield Wizo School of Design & Education, Haifa (04)8562526 המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו – חיפה, ע"ש נרי בלומפילד  
  Library (04)8562501 הספרייה  
  21 Haganim St., PO Box 9034   yehoshua@wizodzn.ac.il רח' הגנים 21, ת"ד 9034  
  Haifa 31090   wizolibrary.wizocollege.co.il חיפה 31090  
    ISIL code  IL-WZO    
    ISO-ILL IL:WZO    
   
 
   

YBZ

 

 

 

YBZ
  Yad Yizhak Ben-Zvi. Library (02)5398811 יד יצחק בן צבי. הספרייה  
  Abravanel St. 12 (02)5398810 רח' אברבנאל 12, רחביה, ת"ד 7660, ירושלים 91076  
  Rehavia, PO Box7660,   moti@ybz.org.il    
  Jerusalem 91076 http://www.ybz.org.il/?CategoryID=157    
    ISIL code  IL-YBZ    
    ISO-ILL IL:YBZ    
         

YDL

 

 

 

YDL

  Yad Vashem. (02)6443530 יד ושם.  
  Library  (02)6443663 הספרייה  
  PO Box 3477, Jerusalem 91034   library@yadvashem.org.il ת"ד 3477, ירושלים 91034  
      http://db.yadvashem.org/library    
    ISIL code  IL-YDL    
    ISO-ILL IL:YDL