קטלוג מאוחד ישראלי – ULI

 על אודות ה-ULI

קטלוג מאוחד ישראלי – ULIהקטלוג המאוחד של ספריות ישראל (ULI) מכיל יותר מ-9 מיליון רשומות ביבליוגרפיות מתוך הקטלוגים של כל הספריות האוניברסיטאיות, רוב ספריות המכללות ומספר ספריות חשובות אחרות. הרשומות הן בפורמט הבינלאומי MARC21 ומרביתן כוללות קישור לקטלוג המקומי של המוסד, שם ניתן לעיין בנתוני מצאי וכדומה.
 
 
 
לרשימה מלאה של הספריות המשתתפות ב-ULI עם קודי זיהוי ופרטי התקשרות לחצו כאן.
ULI מכיל רשומות לכל סוגי החומר בספריות (ספרים, כתבי עת, מפות, חומר אור-קולי, פרסומים דיגיטליים ועוד) למעט מאמרים ותדפיסים. למרות ש-ULI מכיל רשומות לכתבי עת, מומלץ לחפש כתבי עת במאגר הקטלוג המאוחד לכתבי-עת (ULS) המכיל פירוטי מצאי של מספר רב יותר של ספריות.
 
ניתן לחפש גם במאגר ULI המלא וגם במאגרי משנה (חתכים מתוך המאגר המלא):
​​
אוניברסיטאות
​​מכללות
​​
כתבי עת
הקלטות וידאו
משאבים אלקטרוניים
תֵזות (תואר שני ושלישי) ​
תֵזות אלקטרוניות
​​
הקלטות קול
מפות
  
 
ניתן לחפש ב-ULI גם באמצעות תוכנות הפועלות לפי תקן z39.50 דוגמת Endnote. לפרטים נוספים.