"קרית ספר" – הביבליוגרפיה הלאומית של מדינת ישראל והעם היהודי – נוסד בשנת תרפ"ה (1925). מטרת הביבליוגרפיה הלאומית הייתה  לתעד את כל הפרסומים שראו אור בישראל בכל התחומים. כמו כן נרשמו ב"קרית ספר" פרסומים בכל השפות, מכל הארצות, העוסקים ביהדות ובנושאים הקשורים לארץ ישראל. הרישום בקרית ספר הופסק בשנת תשע"ה (2015).

 


מתחילת הופעת קרית ספר ועד שנת תשנ"ו (1995), כללו  החוברות גם סקירות ספרים ומאמרים קצרים. בשנת תשנ"ח (1998) פורסמה חוברת "מוסף קרית ספר", שכללה מאמרים שהגיעו למערכת בין השנים  1998-1995. המאגר כולל סריקות של כל המאמרים והסקירות. החומר נגיש למשתמשים ללא תשלום מכל מקום.


 


לרשימת המאמרים המפורטת >>