'עלי זית וחרב' הוא כתב עת אקדמי שנוסד בשנת 1990 מטעם  'מרכז גלילי לחקר כוח המגן'. כתב העת נועד לליבון סוגיות היסטוריות בתולדות כוח המגן העברי בעת החדשה: ארגון 'ההגנה' – צבא 'המדינה שבדרך', לוחמי היישוב במלחמות העולם (גדוד נהגי הפרדות, 'הגדודים העבריים', מגויסי היישוב בצבא בריטניה ו'הבריגדה'), ההעפלה לארץ ישראל, ההתיישבות האיסטרטגית, מאבק היישוב המאורגן נגד גזֵרות 'הספר הלבן', הפלמ"ח – הזרוע המגויסת של 'ההגנה', תנועת המרי העברי והמחתרות ('השומר', ניל"י, האצ"ל והלח"י), המערכה לעצמאות, התעשׂ והרכש, קרבות מלחמת העצמאות, פרקים בתולדות מלחמות ישראל, מבצעי צה"ל ותפיסת הביטחון הלאומי.

 
בשני הכרכים הראשונים פורסמו מאמרים כלליים בנושאי כוח המגן וניתוח תעודות היסטוריות. מהכרך השלישי ואֵילך נבחר לכל כרך נושא מרכזי, ולצִדו מופיעים מאמרים היסטוריים נוספים ומדורים קבועים ('קול קורא', ביקורת ספרים, 'בעין המצלמה').

 

מאמרים מקוונים

jQuery UI Accordion - Collapse content

תשנ"א, כרך א'

בוגנר, נחום / שורות המגינים, עמ' 205-177 לרשומה בקטלוג
ברנר, אורי / מדוע נתעכבה הענשתו של מחמיד טבאש, רוצחו של אלכסנדר זייד, עמ' 126-113 לרשומה בקטלוג
פעיל, מאיר / ניתוח השוואתי של שני תזכירים, עמ' 236-215 לרשומה בקטלוג

תשנ"ב, כרך ב'

אורן, אלחנן / תגובות לתכנית החלוקה של ועדת פיל וה"הגנה", עמ' 74-59, 138 לרשומה בקטלוג
בוגנר, נחום / הקרב של אניית המעפילים "תיאודור הרצל", עמ' 200-187 לרשומה בקטלוג
בנדמן, יונה / חיל הספר העבר-ירדני, עמ' 231-207 לרשומה בקטלוג
בנדמן, יונה / פלמ"ח - צבא עבודה ואימונים, עמ' 51-38 לרשומה בקטלוג

תש"ס, כרך ג'

אהרונסון, שלמה / המדיניות הבריטית, שירותי המודיעין של בעלות הברית והדילמות הציוניות, לנוכח מדיניותו של היטלר כלפי היהודים בשנים 1939-1940, עמ' 147-111 לרשומה בקטלוג
אורן, אלחנן / וינגייט מציע להקים צבא למדינה היהודית, 1937-1938, עמ' 109-93 לרשומה בקטלוג
גביש, דב / תצלומי אוויר וה"כלניות", עמ' 253-247 לרשומה בקטלוג
גורן, תמיר / גילום האופציה למימוש הסדר של שלום :אפיזודה נשכחת ממהלך העימות היהודי-ערבי בחיפה במלחמת העצמאות, עמ' 198-175 לרשומה בקטלוג
חרובי, אלדד / המודיעין הבריטי ושליחות צנחני היישוב, עמ' 171-149 לרשומה בקטלוג
כהן-שני, שמואל / שלום ללא אשליות :הדיפלומטיה החשאית הישראלית והמגעים לשלום עם מדינות ערב - פעולת מחלקת המזרח התיכון של משרד החוץ הישראלי בשנים שלאחר מלחמת העצמאות, עמ' 216-201 לרשומה בקטלוג
סואעד, מוחמד יוסף / היחסים בין הבדווים ליישוב היהודי בשלהי התקופה העות'מאנית, עמ' 64-41 לרשומה בקטלוג
קדיש, אלון / "כל התפקידים החלוציים בדור": עולם האידיאלים של מפקדי הפלמ"ח, עמ' 90-65 לרשומה בקטלוג
שלום, זכי / מלחמה, צבא ומוסר לחימה בהגותו המדינית של דוד בן-גוריון 1948-1956, עמ' 37-15 לרשומה בקטלוג

תשס"ב, כרך ד'

אגין, אסף / נטישה - פרשת עמידתם ונפילתם של שער הגולן ומסדה במלחמת העצמאות - מאי 1948, עמ' 271-205 לרשומה בקטלוג
אורן, אלחנן / מורשת תל חי - בשנות ראשית ה"הגנה", 1920, עמ' 111-105 לרשומה בקטלוג
ארנוולד, משה / המערכה על הרובע היהודי בעיר העתיקה של ירושלים במלחמת העצמאות, עמ' 184-157 לרשומה בקטלוג
בן נחום, יזהר / יחסה של תנועת הנוער "השומר הצעיר" בארץ ישראל ל"הגנה" בתקופת מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט, עמ' 154-147 לרשומה בקטלוג
הרשקו, צילה / המוסדות הצרפתים במלחמת העצמאות, 1948-1949, עמ' 363-343 לרשומה בקטלוג
טורגן, שגיא / קרב יד מרדכי :פינוי קיבוץ יד מרדכי במלחמת העצמאות, עמ' 204-185 לרשומה בקטלוג
כבהא, מוצטפא / ארגון "ההגנה" בעיני הערבים - חיקוי שלא הצליח, עמ' 342-303 לרשומה בקטלוג
כפכפי, איל / קרקע, מים - וטרנספר בהסכמה בעמק בית שאן, עמ' 146-113 לרשומה בקטלוג
מרקוביצקי, יעקב / "ועידת כנרת" וגיבוש רעיון המיליציה העממית בראשית דרכה של ה"הגנה", עמ' 33-21 לרשומה בקטלוג
נדב, דניאל / ראשית שיקומם של נפגעים במערכות ישראל, עמ' 299-275 לרשומה בקטלוג
פירברג, חיים / "יומן ההגנה של תל-אביב" בפרעות תרפ"א, מבט ביקורתי על מקור היסטורי, עמ' 83-35 לרשומה בקטלוג

תשס"ד, כרך ה'

אורן, אלחנן / ההפוגה שבטרם עצמאות: משמר-העמק, 5-8 באפריל 1948 - דו"ח של קצין בריטי שתיווך בהשגת ההפוגה, עמ' 167-157 לרשומה בקטלוג
אורן, עמירם / סדר הכוחות של צה"ל וארגונם המרחבי תוך קביעת תחום המדינה וגבולותיה במלחמת העצמאות, עמ' 121-83 לרשומה בקטלוג
אראלי, נרי / "מי יהיה מחליפו של אליהו גולומב?" ארבעה מסמכים מארכיון המחלקה לחקירות פליליות (C.I.D.) של משטרת המנדט, עמ' 196-185 לרשומה בקטלוג
ארנוולד, משה / החזית הפנימית במלחמה על ירושלים בתש"ח :דימויים, הנהגות, יריבויות ואי בהירות, עמ' 29-13 לרשומה בקטלוג
בר און, מרדכי / חזרה אל הפליטים הפלסטינים בתש"ח, עמ' 274-265 לרשומה בקטלוג
גולן, ארנון / שיכונם של פליטים יהודים מתל-אביב בזמן המרד הערבי הגדול, עמ' 82-57 לרשומה בקטלוג
הרשקו, צילה / המופתי חאג' אמין אל חוסייני בצרפת, מאי 1945- מאי 1946, עמ' 55-31 לרשומה בקטלוג
יפה, אהרן / מחתרת יהודית בארץ הארזים, עמ' 261-253 לרשומה בקטלוג
עופר, זאב / יחידות דתיות בפלמ"ח, עמ' 152-123 לרשומה בקטלוג
עפר, פנחס / משה שרת - "שתי מסגרות שונות של כוח אחד": על הקשר האורגני בין הגיוס לצבא הבריטי והשירות ב"הגנה" ובפלמ"ח, עמ' 184-169 לרשומה בקטלוג

תשס"ו, כרך ו'

אביבי, שמעון / גיוס הדרוזים לצה"ל, עמ' 269-233 לרשומה בקטלוג
בר און, מרדכי / "מלחמת אזרחים" או "מלחמה בין קהילתית"?, עמ' 196-191 לרשומה בקטלוג
גודס, עמית / קרב ח'רבת כוריכור, עמ' 346-319 לרשומה בקטלוג
יפה, אהרן / מבצע "תופת": עימות כפול עם הליגיון הירדני ועם ארגוני המחבלים, עמ' 291-271 לרשומה בקטלוג
כהן, אורנה / מבצע "תופת": ההסתננות מרצועת-עזה והשפעתה על ההחלטה לפנות את ערביי מג'דל (אשקלון) ממדינת ישראל, עמ' 232-199 לרשומה בקטלוג
כהן, מיכאל יוסף / מבצע "תופת": תדי איתן, "הקומנדו הצרפתי" וגדוד 75 במלחמת העצמאות, עמ' 150-99 לרשומה בקטלוג
סלומון, משה / מיומנו של מפקד פלוגה במלחמת העצמאות: קטעים מיומנו של משה סלומון דצמבר 1947 - מאי 1948, עמ' 189-151 לרשומה בקטלוג
רדאי, איתמר / מנבי-סמואל ל"מבצע קלשון", או "הימים האדומים": הכוחות הערביים הבלתי סדירים בקרבות ירושלים, משלהי אפריל עד ה-19 במאי 1948, עמ' 98-55 לרשומה בקטלוג
שטרן, ענת / בין מיליציה לצבא סדיר: התקנונים המשפטיים של ארגון ה"הגנה", עמ' 52-13 לרשומה בקטלוג
שלום, זכי / פגישה בין מר בן-גוריון לבין תופיק טובי: בית בן-גוריון, תל-אביב, 28 באוקטובר 1966, עמ' 315-293 לרשומה בקטלוג

תשס"ז, כרך ז'

אהרני, ראובן / לשים אוניות על המפה: עיון מחודש בסדר הפלגות העלייה הבלתי לגאלית וההעפלה 1934-1944, עמ' 62-13 לרשומה בקטלוג
גורן, תמיר / הניסיונות להשגת סידורי ביטחון במקומות עבודה מעורבים בחיפה במלחמת העצמאות, עמ' 227-191 לרשומה בקטלוג
חזן, מאיר / הניסיונות להחייאת 'השומר', עמ' 188-149 לרשומה בקטלוג
חלמיש, אביבה / מ'מנוף' ל'אגרוף': חלקה של ההעפלה במאבק על ארץ-ישראל 1945-1948, עמ' 85-63 לרשומה בקטלוג
קדרון, ענת / היבטים פוליטיים ומפלגתיים בהקמת השירות הימי במלחמת העצמאות, עמ' 133-86 לרשומה בקטלוג

תשס"ח, כרך ח'

בן-דרור, אלעד / תכנית האו"ם להקמת "מיליציה יהודית חמושה" בשנים 1947-1948, עמ' 265-234 לרשומה בקטלוג
בנדמן, יונה / צפת בחודשים נובמבר 1947 - מאי 1948, על-פי מסמכים בריטיים ואחרים, עמ' 343-302 לרשומה בקטלוג
גיחון, מרדכי / עדות: ארגון המודיעין הצבאי בירושלים במלחמת העצמאות ותפעולו, עמ' 446-421 לרשומה בקטלוג
הדרי, דני / עדות: פרשת קרב: מבצע "ברוש" (9-18 ביולי 1948), עמ' 176-141 לרשומה בקטלוג
הרשקו, צילה / הדיפלומטיה הצרפתית במלחמת העצמאות, 1947-1949, עמ' 368-344 לרשומה בקטלוג
טפר, יגאל / "וקרב רחוקים": מערכת הקשר באמצעות יוני דואר של ה"הגנה" והפלמ"ח בימי המנדט הבריטי על ארץ-ישראל (1938-1947), עמ' 390-417 לרשומה בקטלוג
יצחק, רונן / משחק המלכים: מלחמת העצמאות כמאבק כוחות בין עבדאללה לפארוק על ההגמוניה בעולם הערבי, עמ' 291-266 לרשומה בקטלוג
כהן, מיכאל / הם באו אלינו כאשר היינו זקוקים להם ביותר: המח"ל במלחמת העצמאות, עמ' 218-177 לרשומה בקטלוג
קרן, שלומית / דת וצבא במלחמת העצמאות, עמ' 233-219 לרשומה בקטלוג

תשס"ט, כרך ט'

אייל, יגאל / "המרד הערבי" בשנים 1936-1939 :נקודת המפנה במאבק על ארץ ישראל, עמ' 82-43 לרשומה בקטלוג
גולני, מוטי / ארץ ישראל, 1945-1948 :מבט מחלונו של הנציב העליון, עמ' 126-113 לרשומה בקטלוג
חרובי, אלדד / "אזף" חילביץ בגד ב"מעמד", עמ' 157-137 לרשומה בקטלוג
מן, ניר / משבר הפיקוד במרחב תל-אביב ב"הגנה" בשנת 1944, עמ' 273-239 לרשומה בקטלוג
משגב, טל / מחנות המעצר בלטרון בתקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל, עמ' 184-158 לרשומה בקטלוג
נאור, מרדכי / אלתרמן והבריטים, עמ' 218-187 לרשומה בקטלוג
קרויזר, גד / יחסי יהודים וערבים בצפת מהכיבוש הבריטי עד מאורעות 1929: עיון מחודש, עמ' 42-11 לרשומה בקטלוג
שפיגל, יאיר / המחלקה לחקירות פליליות (CID) במשטרת המנדט, עמ' 136-113 לרשומה בקטלוג

תש כרך י'

ארנוולד, משה / מעורבות רבני ירושלים בענייני ביטחון במלחמת העצמאות, עמ' 279-251 לרשומה בקטלוג
גילת, נורית / שירות הנשים בשנותיו הראשונות של צה"ל, עמ' 186-159 לרשומה בקטלוג
גל, שרי / פרשת גבורתה של הדסה למפל: מבט נוסף על הנצחת הנופלות בתש"ח, עמ' 158-131 לרשומה בקטלוג
גרוויס קובלסקי, אופירה / "כאשר בגין שתק" :עשר שנות הדומייה שגזר בגין על עצמו בפרשת האלטלנה (1948-1958), עמ' 301-280 לרשומה בקטלוג
גרנית-הכהן, ענת / "כל תפקיד במלחמה חשוב": מגויסות היישוב במלחמת העולם השנייה, עמ' 81-38 לרשומה בקטלוג
גשור, בנימין / תרומת טייסי המח"ל בגף 35 להגנת סדום במלחמת העצמאות, עמ' 250-237 לרשומה בקטלוג
סיני, סמדר / "לשמירה ולהגנה": השומרות כמשל, עמ' 37-13 לרשומה בקטלוג
רוזנברג-פרידמן, לילך / "הגברת בשמלה השחורה" :מאפייני מנהיגותה של עדה סרני כראש המוסד לעלייה ב' באיטליה, עמ' 130-100 לרשומה בקטלוג
שפיגל, יאיר / התגייסות חברות "הקיבוץ הארצי" לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, עמ' 99-82 לרשומה בקטלוג

תשע"א, כרך י"א

ביגר, גדעון / השפעת ההתיישבות הקיבוצית על קביעת תחומי המדינה היהודית העתידית, עמ' 81-65 לרשומה בקטלוג
בן ארצי, יוסי / שתיקת הארכיונים: לסוגיית חשיפת גנזי מערכות הביטחון, עמ' 29-10 לרשומה בקטלוג
גולן, ארנון / קיבוצים, התיישבות ואיסטרטגיה התיישבותית מראשית ימי התנועה הקיבוצית עד תום מלחמת העצמאות, עמ' 64-38 לרשומה בקטלוג
מלץ, תמר / החברה הישראלית ומדיניות הביטחון בשנים 1949-1956, עמ' 261-244 לרשומה בקטלוג
מן, ניר / הקמת מטכ"ל "ההגנה": האומנם "שיפור טכני בלבד"?, עמ' 198-153 לרשומה בקטלוג
עבאסי, מוסטפא /הקרב על עכו במלחמת 1948, עמ' 229-201 לרשומה בקטלוג
פיקאר, אבי / חלוצים נשכחים: עולי ארצות האסלאם וההתיישבות לאחר קום המדינה, עמ' 148-111 לרשומה בקטלוג
צ'רני, יוסף / הרינגטון ומוסדייל :קציני משטרה בריטים ידידי היישוב, עמ' 243-230 לרשומה בקטלוג
שירן, אסנת / מסביב יהום הסער: על המנון הפלמ"ח ודגלו, עמ' 36-30 לרשומה בקטלוג

תשע"ב, כרך י"ב

אראלי, נרי / טיהור שמות החללים שהוצאו להורג בשוגג בידי המחתרות, עמ' 20-10 לרשומה בקטלוג
ארנוולד, משה / כישלון הפריצה לשער יפו, עמ' 129-95 לרשומה בקטלוג
בר און, מרדכי / lbion Perfidi: האם שגה היישוב בהבנת המדיניות הבריטית בארץ ישראל במלחמת העצמאות?, עמ' 234-187 לרשומה בקטלוג
מלובני, פסח / כוח המשלוח העיראקי בקרב ג'נין במלחמת העצמאות, עמ' 184-164 לרשומה בקטלוג
מן, ניר / "ליל וינגייט": הישגי המבצע שלא בוצע, עמ' 94-45 לרשומה בקטלוג
עופר, פנחס / קרב ג'נין במלחמת העצמאות, עמ' 163-130 לרשומה בקטלוג
עמי-עוז, משה / אור חדש על פרשת כ"ד יורדי הסירה, עמ' 44-23 לרשומה בקטלוג
פריד, יורם / הגדרת הספר בישראל בעשור הראשון למדינה :גישות ופרשנויות, עמ' 262-235 לרשומה בקטלוג

תשע"ג, כרך י"ג

ארנוולד, משה / בלימת הלגיון הערבי בגזרה הצפונית-מזרחית של ירושלים עד להפוגה הראשונה, עמ' 98-59 לרשומה בקטלוג
בר און, מרדכי / ציירים ופסלים בירושלים הנצורה, עמ' 284-257 לרשומה בקטלוג
גדיש, יצחק / גונדת תותחני ירושלים במלחמת העצמאות, עמ' 308-287 לרשומה בקטלוג
גולן, ארנון / השינוי המרחבי במערב ירושלים במהלך מלחמת העצמאות, עמ' 58-31 לרשומה בקטלוג
גרוויס קובלסקי, אופירה / ניתוח השוואתי של שני תזכירים, עמ' 236-215 לרשומה בקטלוג
רדאי, איתמר, / עבד אל-קאדר אל-חוסייני :מפקד פלסטיני במלחמת 1948, עמ' 254-213 לרשומה בקטלוג
שלום, זכי / מאבקו של בן-גוריון לביצור מעמד ירושלים כבירת ישראל בשנים 1949-1948, עמ' 139-102 לרשומה בקטלוג
תדמור, צבי / תרומת דב יוסף לארגון האספקה לירושלים במלחמת העצמאות, עמ' 212-175 לרשומה בקטלוג

תשע"ד, כרך י"ד

ארנוולד, משה / בריטים שסייעו ליהודי ירושלים במלחמת העצמאות, עמ' 232-191 לרשומה בקטלוג
גילר, שמואל / ההתנקשות בחיי הקצין תאופיק בק אל-סעיד: טעות גורלית, עמ' 56-35 לרשומה בקטלוג
גשור, בנימין / חטיבה 9 במלחמת העצמאות, עמ' 342-303 לרשומה בקטלוג
יצחקי-הראל, רבקה / חיל הנוטרים ומשטרת היישובים העברים בשנים 1936-1945‏, עמ' 135-99 לרשומה בקטלוג
מן, ניר / מאה שנים ללא יד וזכר, עמ' 32-11 לרשומה בקטלוג
קוסובסקי, אורי / חיל הספר של עבר-הירדן בגבול הצפון בשנים 1944-1948‏, עמ' 166-136 לרשומה בקטלוג
קרויזר, גד / משטרה קולוניאלית אזרחית או משטרה קולוניאלית בעלת מאפיינים חצי-צבאיים?, עמ' 98-57 לרשומה בקטלוג
רייפן-רונן, יהודית / סיפורה של פלוגת "סולל בונה" 745‏ :הפלוגה העברית הראשונה בצבא הבריטי, עמ' 302-271 לרשומה בקטלוג
שטרית, שלומי / "הידיד שנשכח" :הצעת אדוארדס להקמת המשטרה במדינה היהודית, עמ' 190-169 לרשומה בקטלוג

תשע"ה, כרך ט"ו

בר און, מרדכי / ההיסטוריה החדשה במבט לאחור: הערות בשולי העדויות, עמ' 34-25 לרשומה בקטלוג
גולדשטין, אמיר / עולי הגרדום :בין הזיכרון הממסדי לזיכרון העממי, עמ' 150-115 לרשומה בקטלוג
טל, דוד / מה התרחש בחזית ההיסטוריוגרפיה של חקר המלחמה הערבית-ישראלית הראשונה?, עמ' 90-65 לרשומה בקטלוג
עבאסי, מוסטפא / השתקפות המערכה בגליל במלחמת 1948 בהיסטוריוגרפיה, בספרות ובשירה הפלסטינית, עמ' 114-91 לרשומה בקטלוג
עילם, יגאל / נארגון הכוח של היישוב מול הארגונים הפורשים, עמ' 186-153 לרשומה בקטלוג
צמרת, צבי / הרוזן ברנדוט: מבט נוסף על פרשת התיווך, עמ' 224-187 לרשומה בקטלוג
שטרית, שלומי / תיק 148/48 - "העבריין לא נודע" :משטרת ישראל חוקרת את רצח ברנדוט, עמ' 248-225 לרשומה בקטלוג
שלים, אבי / היסטוריה חדשה והמלחמה היהודית-ערבית הראשונה, עמ' 64-55 לרשומה בקטלוג

תשע"ז, כרך ט"ז

ארד, עוזי / תפיסת הביטחון הלאומי :מרכיבים היסטורים וערכיים, עמ' 28-11 לרשומה בקטלוג
ארנוולד, משה / מבצע "יקב": כישלון צבאי מהדהד, עמ' 171-143 רשומה בקטלוג
בן ישי, גל / פרשת הנשק הפגום במלחמת 1948 והשלכותיה על המשטר הישן במצרים, עמ' 310 -281 לרשומה בקטלוג
גשור, בנימין / קרבות האצ"ל ברמלה במלחמת העצמאות, עמ' 142-89 לרשומה בקטלוג
יצחק, רונן / קצינים ללא מרות, עמ' 218-194 לרשומה בקטלוג
לסלוי, אהד / עסקת הנשק הצ'כוסלובקית-מצרית: ההיבט המדיני, עמ' 86-59 לרשומה בקטלוג
מלובני, פסח / קרב צמח והדגניות מנקודת ראותו של המחקר הסורי, עמ' 193-172 לרשומה בקטלוג
סואעד, מוחמד / הבדווים במלחמת העצמאות: בין ציוניות לפלסטיניות, עמ' 280-244 לרשומה בקטלוג
עבאסי, מוסטפא / כפר ג'יש במהלך מבצע "חירם", עמ' 243-219 לרשומה בקטלוג