מכון סאלד

 מאגרי המידע של מכון סאלד

מכון סאלדמרכז המידע של מכון סאלד מתמחה באיסוף מידע, בפיתוח מאגרי מידע ובהספקת שירותי מידע מקצועיים בתחומי החינוך ומדעי החברה בישראל.

 

כניסה למאגר מכון סאלד

 

מאגר פרסומים במדעי החברה ובחינוך

מאגר הכולל מידע ביבליוגרפי ותקצירים של עשרות אלפי פרסומים ומחקרים העוסקים בחינוך ובמדעי החברה, שנכתבו בידי חוקרים ישראלים ופורסמו בארץ ובחו"ל. זהו המאגר היחיד בארץ שבו לכל פריט תיאור ביבליוגרפי מלא ותקציר בעברית. במאגר נאסף מידע על ספרים, מאמרים, דוחות מחקר ועבודות לתואר שני ולתואר שלישי בעברית ובאנגלית, בתחומי החינוך, הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, הרווחה, לימודי העבודה, הדמוגרפיה, הקרימינולוגיה, התקשורת ומינהל ומדע המדינה. המאגר כולל פרסומים משנת 1976 ואילך. בתחומים מסוימים יש פרסומים משנים מוקדמות יותר.
 
כלי מחקר
מאגר הכולל מידע על כלי מחקר, ששימשו מחקרים שנערכו בארץ בתחומי החינוך והחברה. נכללים בו כלים כמו שאלונים, מבחנים וסולמות. בתיאור של כל כלי במאגר מפורטים בין השאר תנאי העברת הכלי ונתונים על תוקף ומהימנות, כפי שהופיעו במחקרים ובאחריות המחברים.