קטלוגים ומאגרים > רשימות ביבליוגרפיות

רשימות ביבליוגרפיות

רשימות ביבליוגרפיותברשימות הביביליוגרפיות שלפניכם מידע מקיף על אודות חייהם ופועלם של רבי דון יצחק בן יהודה אברבנאל ורבי משה שטיינשניידר. רשימות אלו הוכנו על ידי צוות העובדים והחוקרים שבספרייה הלאומית.

 

בנוסף לרשימות הביבליוגרפיות, מרוכזים קישורים מומלצים למשאבי מידע ביהדות.