אוסף כרזות קק"ל

NLI_ImageGallery
NliImageGallery
 • מתוך סדרת "יערות קק"ל", הקרן הקיימת לישראל
 • חג השבועות - חג הבכורים, מתוך סדרת "חגים ומועדים", הקרן הקיימת לישראל
 • חג השבועות - זכרון בכורים, מתוך סדרת "חגים ומועדים", הקרן הקיימת לישראל
 • ביכורים פרי הילולים
 • חג השבועות - זכרון בכורים, מתוך סדרת "חגים ומועדים", הקרן הקיימת לישראל
 • מתן תורה, מתוך סדרת "חגים ומועדים", הקרן הקיימת לישראל
 • מתן תורה, מתוך סדרת "חגים ומועדים", הקרן הקיימת לישראל
 • אדמה אדמתי, מתוך סדרת "בשדה ובכפר", הקרן הקיימת לישראל
 • קציר, מתוך סדרת "בשדה ובכפר", הקרן הקיימת לישראל
 • גנה לנו, מתוך סדרת "בשדה ובכפר", הקרן הקיימת לישראל
 • בפרדס, מתוך סדרת "בשדה ובכפר", הקרן הקיימת לישראל
 • בכרם, מתוך סדרת "בשדה ובכפר", הקרן הקיימת לישראל
 • במטעי הבננות, מתוך סדרת "בשדה ובכפר", הקרן הקיימת לישראל
 • גן עצי פרי, מתוך סדרת "בשדה ובכפר", הקרן הקיימת לישראל
 • בלול, מתוך סדרת "בשדה ובכפר", הקרן הקיימת לישראל
 • במכוורת, מתוך סדרת "בשדה ובכפר", הקרן הקיימת לישראל
 • דגים בבריכה, מתוך סדרת "בשדה ובכפר", הקרן הקיימת לישראל
 • רועה ועדרו, מתוך סדרת "בשדה ובכפר", הקרן הקיימת לישראל
 • ברפת, מתוך סדרת "בשדה ובכפר", הקרן הקיימת לישראל
 • הארוה, מתוך סדרת "בשדה ובכפר", הקרן הקיימת לישראל
 • מגדל המים, מתוך סדרת "בשדה ובכפר", הקרן הקיימת לישראל
 • בית האיכר, מתוך סדרת "בשדה ובכפר", הקרן הקיימת לישראל
 • בית כנסת בכפר, מתוך סדרת "בשדה ובכפר", הקרן הקיימת לישראל
 • איסוף פטריות, מתוך סדרת "יערות קק"ל", הקרן הקיימת לישראל
 • מגדל תצפית, מתוך סדרת "יערות קק"ל", הקרן הקיימת לישראל
 • פריצת דרך, מתוך סדרת "בשדה ובכפר", הקרן הקיימת לישראל
 • שמורת טבע, מתוך סדרת "יערות קק"ל", הקרן הקיימת לישראל
 • בנית מדרגות בהרים, מתוך סדרת "בשדה ובכפר", הקרן הקיימת לישראל