הספרייה הדיגיטלית > מורשת ברשת > רש"י – רבן של ישראל > כתבי יד > פירוש חמש מגילות לרש"י. מאה ט"ו