הספרייה הדיגיטלית > מורשת ברשת > הנשר הגדול בבית הספרים > חיבורי הרמב"ם > קובץ תשובות ואיגרות הרמב"ם בעברית, בהעתקת יהודה כלץ

קובץ תשובות ואיגרות הרמב"ם בעברית, בהעתקת יהודה כלץ

כתיבה מערבית. צפון אפריקה. שנת שע"ד. Heb. 8° 1771.
רמט דף. 523 X 212 מ"מ.
 
כולל: תשובות בהלכה, איגרות שונות ואיגרות אחדות הנוגעות לפולמוס על כתביו הפילוסופים של הרמב"ם במאה הי"ג.
קובץ בלתי שלם. חסרים בו דפים רבים. דפים אחדים בלתי ניתנים לקריאה, מחמת חריכת הדיו.
נכללו בין היתר האיגרות הבאות: "האיגרת לגאון רבינו משה ז"ל בדרך מליצה שלח אותה לתלמידו ה"ר יוסף ז"ל עם הספר הנכבד ספר מורה הנבוכי' אחר שחברו בעבורו" (קסב, א-קסד,ב); האיגרת לגאון רבינו ז"ל שלח אותה לחכם הנכבד אבי המעתיקי' כה"ר שמואל בן תבון והיא כתב תשובה על שאלה זה שהודיעו שהעתיק המאמר הנכבד ספר מורה הנבוכי' מלשון ערב" (קסו,א-קסט,א); "אגרת כתבה הרמב"ם ז"ל בלשון קדר והעתיקה החכם כה"ר שמואל זצ"ל אבן תבון ללשוננו הקדוש. זה קצת מכתבי הרמב"ם לתלמידו ר' יוסף ב"ר יהודה ז"ל" (קסט,א-קעג,ב); אגרת מורנו הרמב"ם ז"ל אל דיין אסכנדריא רבי פנחס ב"ר משולם זצ"ל" (קעד,ב-קפ,ב);
לפנים אוסף יצחק באדהב, שתאר את כתב-היד בראשו.
​למהדורה דיגיטלית של יצירה זו הקש כאן: