הספרייה הדיגיטלית > מורשת ברשת > הנשר הגדול בבית הספרים > חיבורי הרמב"ם > תשובות אחדות משל הרמב"ם בעברית. בתוך: הגיון הנפש העצובה לר' אברהם בר חייא הספרדי

תשובות אחדות משל הרמב"ם בעברית. בתוך: הגיון הנפש העצובה לר' אברהם בר חייא הספרדי

​כתיבה אשכנזית. מאה י"ד-ט"ו. Heb. 8° 1994.
דף 21א-23א. 062 X 981 מ"מ.
 
ארבע תשובות שהשיב ל"עובדי' המשכיל...גר צדק". לפנים באוסף ספריית תלמוד תורה בליוורנו (Biblioteca del Talmud Torah di Livorno) מס' 39.

​למהדורה דיגיטלית של יצירה זו הקש כאן: