קובץ חיבורים שונים לרמב"ם

כתיבה איטלקית. מאה י"ד. Heb. 8° 4280.
663 x 552 מ"מ.
 
מכיל:
מורה נבוכים. תרגום ר' שמואל אבן תיבון. ג' חלקים. דף 2א-159ב.
פירוש המלות הזרות מאת ר' שמואל אבן תיבון. דף 160א-175ב.
מלות ההגיון. תרגום ר' משה אבן תבון. דף 176א-184ב.
פירוש פרק חלק. תרגום המיוחס לר' יהודה אלחריזי או לר' שמואל אבן תבון. דף 197א-203א.
מאמר תחיית המתים. תרגום ר' שמואל אבן תבון. דף 204א-210א
איגרת אל יוסף אבן ג'אבר מבגדד. בראשה: "תשובת הרב הגדול רבי משה בן מימון ז"ל למ"ר יוסף בן ג'בר מאנשי בגדאד על אודות אגרת השאילות". השואל שהיה מעורב בפולמוס שבין הרמב"ם לר' שמואל בן עלי ראש הישיבה בבגדאד ביקש למחות על הפגיעה בכבודו של הרמב"ם, ועל כן מפנה אל הרמב"ם את הטענות ששמע נגדו בעירו ומבקש ממנו תשובה. תורגמה לעברית על-ידי מתרגם אנונימי. שרדה רק תחילתה של האיגרת. דף 210ב.

 

 

​למהדורה דיגיטלית של יצירה זו הקש כאן: