משנה תורה לרמב"ם

כתיבה ספרדית. אמצע המאה הט"ו? Heb. 4° 1447.

524 דף. 514 x 092 מ"מ. קלף.
 
בלתי שלם. מדף 1-16, ובסופו מדף 409 - דפים פגומים.
כתב-היד מכיל מספר זמנים (מהלכות שקלים א: ט - תעניות ב: יב; מגילה וחנוכה א: ב) עד משפטים (הלכות שכירות יא: א), וכן קטעים נוספים מספר משפטים (הלכות השאלה ופקדון והלכות מלוה ולווה).
עם עיטורים במקצת ראשי הספרים ומקומות אחרים, ובכלל זה שרטוט מרהיב של המנורה ושני שרטוטים של בית המקדש (ספר עבודה, דף 182ב; 183ב, 185א).

​למהדורה דיגיטלית של יצירה זו הקש כאן: