משנה תורה. ספר שופטים.

משנה תורה. ספר שופטים.
 
כתיבה תימנית. קרית תלא (תימן). א' תשמ"ד לשטרות (1433). Yah. Ms. Heb. 2.
122 דף. 063 x 062 מ"מ.
 
קולופון: "שלים בעזרת שדי בתרין בשבא דהוא עסרא יומין בירח אדר שנת אלפא ושבע מאה וארבעין וארבע שנין לשטרי במאתא קריה תלא תתבני עד דתתבני קרתא ירושלם. יהא סימן טוב על מריה מימון בי"ר יוסף ביר סעדיה אלענסי...והכתוב[!] יהודה בי"ר דוד בי"ר עזריא...".
כותרות וראשי פרקים באותיות חלולות בצבעי אדום וירוק ועיטורי שושניות גיאומטריות ופרחים בצבעים אלה.
​למהדורה דיגיטלית של יצירה זו הקש כאן: