משנה תורה

​ספרד. בין השנים 1350-1300. כתיבה ספרדית מרובעת. Heb 4° 1193.
364 דף. 685 x 954 מ"מ. על קלף.
 
בשוליים שינויי נוסח רבים וחשובים, שקרובים לנוסח כתבי-היד המעולים, ובכלל זה לנוסח המוגה על-ידי הרמב"ם עצמו כתב-יד אוקספורד - בודליאנה Huntington 80.
עם איורים בתחילתו (עד דף 40). זהו ככל הנראה כתב-היד המפואר מבין כתבי-היד של משנה תורה המצויירים. המעתיק שישב בספרד הועיד את כתב-היד להשלמה בידי צייר-אמן, לפיכך הותיר מקום לציורי המסגרת, ללוחיות ולאיורים. מלאכת הציור נעשתה באיטליה, יתכן שבבית מלאכתו של האמן מתיאו די סר קמביו (Mateo Di Ser Cambio) בפרוג'ה (Perugia) בשנת 1400 לערך. מעט עיטורי כותרות וסעיפים נעשו עוד בספרד.
בסופו נכתבו שלושה שטרי מכירת כתב-יד זה שיש בהם מידע על מקומות המצאו. א. הוצא ב"אויניון" (Avignon) בתאריך: "יום ו' תשיעי לחדש אייר שנת מאה ואחד עשר לפרט האלף הששי" (1351). המוכר: "דון לוז שמואל די לגרדא" (La Guardia) שבצפון ספרד. הקונה: "דון מנשה יקוב נוורי הדר [ב]אןיניון". באמצעות השליח "אליהו ב"ר יוסף המכונה אליוט יוסף דלהייא". ב. הוצא ב"ארלדי" (Arles) ב"ראש חדש אדר שני שנת חמשת אלפים ומאה ושלשים ושלש לבריאת עולם" (1373). המוכר: "דון אברם וידאל דבוריאן מתגורר פה ארלדי" הקונה: "יהודה". ג. הוצא ב"פירארה" ב"יום ו' ששה בכסליו שהוא י"ח נובימרו שנת חמשת אלפים ושלש מאות ושמנה לבריאת עולם" (1547). המוכר: "אברהם יצ"ו בכמ"ר מנחם פנצי מרוויגו ז"ל". הקונים: "האחים...כמ"ר דון יעקב וכמ"ר דון יהודה יצ"ו בני...דון שמואל אברבנאל זצ"ל".
כתב-יד זה היה משנת 1880 בבעלות יהודים אחדים בפראנקפורט על נהר מיין, ובשנת 1966 נרכש על-ידי בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי.

למהדורה דיגיטלית של יצירה זו הקש כאן: