מלות ההגיון. תרגום ר' אחיטוב

 

​בתוך קובץ חיבורים שונים. כתיבה ספרדית. מאה ט"ז. Heb. 8° 3308.
דף 3א-19א. 210X280 מ"מ.
 
בראש כתב-היד: "העתקת מאמר שמות ההגיון".
עם הערות בשוליים בכתיבה מאוחרת.

 

​למהדורה דיגיטלית של יצירה זו הקש כאן: