תשובות שאלות ואגרות. בערך 1517

​משה בן מימון, 1138-1204.

תשובות שאלות ואגרות ... : רבינו משה המימוני ... שבאו אליו ממזרח וממערב ...

[קושטנדינא : חמו"ל, רע"ז לערך].

 

לרשומה ביבליוגרפית מלאה הקש כאן

 

למהדורה דיגיטלית של יצירה זו הקש כאן