ספר המצוות. 1510?

​משה בן מימון, 1138-1204.
ספר המצוות.
[קושטא : חמו"ל, ר"ע?].
 

לרשומה ביבליוגרפית מלאה הקש כאן

 

למהדורה דיגיטלית של יצירה זו הקש כאן