משנה תורה. רומא לפני 1480

משה בן מימון, 1138-1204.

(משנה תורה ... / אני משה ב"ר מימון ... ראיתי לחבר ... דיני התורה כולם בלשון ברורה ודרך קצרה).
[רומא?] : (דפוס שלמה בן יהודה ועובדיה בן משה), [לפני ר"ם].