הלכות דעות. עברית ולטינית. 1640

לרשומה ביבליוגרפית מלאה הקש כאן

 

למהדורה דיגיטלית של יצירה זו הקש כאן