הנהגת הבריאות [לטינית]. בערך 1481

לרשומה ביבליוגרפית מלאה הקש כאן

 

למהדורה דיגיטלית של יצירה זו הקש כאן