אוצרות בית הספרים

לרגל ציון 800 שנה לפטירתו של הרמב"ם גאה בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי להציג את כתבי היד והדפוסים הקדומים של חיבורי הרמב"ם הנמצאים ברשותו. מפעל זה נפתח לציבור במקביל לתערוכה "הנשר הגדול בבית הספרים" והוא חלק ממפעל הדיגיטציה ע"ש משפחת דוד ופלה שאפל. 
 
חיבורים אלה נסרקו בשלמותם וניתנים לעיון חופשי לכל דורש.