מורשת ברשת

​​במדור זה מרוכזים אתרים שהוקמו על ידי הספרייה הלאומית במהלך השנים. אתרים אלו אמנם אינם מתעדכנים, אך אוצרים בחובם פריטים ומידע בעלי ערך לדורות הבאים. על כן נשמרים ומונגשים אתרים אלו.