הספרייה הדיגיטלית > מורשת ברשת > חמשה חומשי תורה

חמשה חומשי תורה

 חמשה חומשי תורה. ארץ-ישראל. מאה עשירית. ms. Heb 5702

מפעל הדיגיטציה ע"ש משפחת דוד ופלה שאפל

 

 
​"כתר דמשק", חמשה חומשי תורה עם ניקוד, טעמים ומסורה גדולה וקטנה..
 
חמישה חומשי תורה בכתב-יד על קלף, עם ניקוד, טעמים ומסורה גדולה וקטנה. נכתב כנראה בארץ ישראל הסוף המאה העשירית. 279 דף. 432X385 מ"מ (דפים אחדים חסרים). כתוב בשלוש עמודות, בנות 20 שורות בכתיבה מזרחית מרובעת הדורה.
 
כתב-יד יפה ומדוייק. אחד מתוך קבוצה קטנה מאד של כתבי-יד קדומים ביותר של התורה, בעלי מסורת דומה, שחשיבותם רבה מאד למחקר הנוסח והמסורה. בשנת 1914 רכש אותו האספן דוד סלימאן ששון בדמשק, ומכאן כינויו.
 
וכך מסכם יצחק ששר, בעבודת הדוקטור שלו, את ייחודו של כתב היד: "כתב היד סוטה ב-28 מקרים מן המצוי בכתבי היד המופתיים ... רבות מן הסטיות הן בגלל תיקונים, ואי אפשר לזקוף אותן על חשבון טעויות. חלק מן התיקונים נעשה בניגוד להערות המסורה בנידון, וניכר כאן המאבק בין נוסחים ומסורות שונים. יש בכתב היד 'נטיה' למסורתו של בן נפתלי ...".
 
ד"ש ששון, בקטלוג אהל דוד, שיער שכתב-היד נכתב בבבל במאה התשיעית; חוקרים באוניברסיטה העברית בירושלים חולקים על השערה זו, ומזהים אותו ככתב-יד ארץ-ישראלי, מן המאה העשירית.
 
נרכש מאוסף ששון בשנת 1975. 

 

ביבליוגרפיה

​ששר, יצחק. כתב יד 5702 4° 2 (ששון 507) בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים ומקומו בהתהוות נוסח המסורה הטברני המקובל. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ"ג 1983.

למהדורה דיגיטלית של יצירה זו לחצו על התמונהכתרי דמשק בספריה הלאומית
כתרי דמשק בספריה הלאומית
תערוכה וירטואולית של מספר כתרים השמורים בספרייה הלאומית.
למידע נוסף