תנ"ך. ספרד 1260

 תנ"ך. ספרד 1260 ("כתר דמשק"). ms. Heb 790

 מפעל הדיגיטציה ע"ש משפחת דוד ופלה שאפל

 

 ​"כתר דמשק", תורה נביאים וכתובים עם ניקוד, טעמים, מסורה גדולה וקטנה.

 
כתב-יד על קלף. בורגוס, ספרד, 1260. 428 דף, 305X270 מ"מ. כתיבה ספרדית מרובעת. שלושה טורים בעמוד (משלי, איוב ותהלים – בשני טורים).
 
קולופון (426ב): "אני מנחם בר' אברהם ן' מאלך נ"ע כתבתי אלו עשרים וארבעה [ספרי תורה, נביאים וכתובים] אל היקר הנכבד [...] ר' יצחק בן כבוד החכם [...] ר' אברהם שצ"ו [שמרהו צורו וגואלו] חדאד וסיימתים ביום שני שבעה עשר יום לירח אדר שנת חמשת אלפים ועשרים לבריאת עולם בברגש [...]".
 
המסורה הגדולה בכל עמוד כתובה בקישוטי מיקרוגרפיה עדינים. טקסט המסורה בתחילת הספר ובסופו, וכן בין שלושת חלקי התנ"ך, כתוב אף הוא במיקרוגרפיה בצורת דפי "שטיח" צבעוניים, שבהם צורות גיאומטריות ותשלובות של מוטיבים מעולם הצומח.
 
סדר הספרים של תורה ונביאים הוא לפי הסדר שנתקבל לימים בדפוסים, סדר כתובים שונה מן המקובל וגם אינו תואם לסדר המפורט במס' בבא בתרא (י"ד ע"ב), והוא: דברי הימים, רות, תהלים, איוב, משלי, שיר השירים, קהלת, איכה, אסתר, דניאל, עזרא ונחמיה.
 
ציוני הסדרים (ס') והפרשיות (פרש') מעוטרים בזהב ובצבעים וקצתם אף מעוצבים כאילוסטרציות לטקסט (137ב, 153ב, 248א, 252ב ועוד).
 
ציון בעלים (427א): "קנה ר' אברהם הכהן בר כבוד ר' מעזיה הכהן זלה"ה אלו הארבעה ועשרים מן ר' צדקה בר כבוד ר' אברהם" (בעלים קראים?).
 
כתב היד הגיע לדמשק בזמן מן הזמנים, ומכאן כינויו "כתר דמשק" ("כתר" הוא כינוי מקובל בארצות המזרח לכתבי יד מפוארים של התנ"ך). הוא נשמר בבית-הכנסת של מגרש חוש אלבאשא אלענאבי, שם ראו אותו אברהם אליהו הרכבי בשנת תרמ"ו ואבינועם ילין בשנת תרע"ט.
 
בשנת תשכ"ב נמכר כה"י במכירה פומבית בלונדון, ובה בשנה נרכש למען בית הספרים בסיועם של "קרן התרבות אמריקה-ישראל" ושל מר נ"ז וייליאמס מירושלים.
 
לפי התיאור שמסר ילין בתיעוד ביקורו שם], היו אז בכה"י 429 דף. ואכן, דף "שטיח" אחד שהיה במקורו בסוף כה"י, נמכר ביוני 1987 במכירה פומבית של בית המכירות "סותביס" בלונדון, ונמצא כיום במוזיאון היהודי בטולידו.

 

 

ביבליוגרפיה

​יואל, יששכר. ""כתר" משנת ה' אלפים ועשרים לבה"ע". קרית ספר, ל"ח (תשכ"ג) 122-132.

למהדורה דיגיטלית של יצירה זו לחצו על התמונה

 
כתרי דמשק בספריה הלאומית
כתרי דמשק בספריה הלאומית
תערוכה וירטואולית של מספר כתרים השמורים בספרייה הלאומית.
למידע נוסף