שבועות

NLI_ImageGallery
NliImageGallery
 • "סדור שלם מכל השנה" כמנהג איטליאני, נכתב לאשה כבודה, מעוטר בזהב ובשלל צבעים.
  להגדלת התמונה
  סידור תפילות לאשה. כתוב בידי אברהם פריצול. כתב יד על קלף. מנטובה. 1840
 • קיפניס לוין, מחרוזת. תל אביב, טברסקי, 1953. ציור: נחום גוטמן
 • "כתר דמשק", תורה, נביאים וכתובים. כתב-יד על קלף. בורגוס, ספרד, 1260. סוף ספר רות
 • מחזור וורמס. כתב-יד על קלף. איור לפיוט "אדון אמנני" לשחרית יום א' של שבועות. כרך א'. 111א. 1272
 • תפילות כל השנה כמנהג איטליאני. (מחזור בני רומא) כתב-יד על קלף. צפון איטליה, 1450 בערך.
 • כתובה לשבועות: התנאים והברית בין עם ישראל לבין "תושיה" (התורה). כתב-יד. קלווריה, ליטא.
 • חג הטנא, מודעה על חגיגה עממית ותהלוכה. חיפה , תרצ"ג
 • "הארץ", תשכ"ז. 18 ביוני 1967