הגדה של פסח. גבעת ברנר תרצ"ז

בהגדה שילוב של קטעים מסורתיים עם מוטיבים של חג האביב ומאורעות הדמים בארץ ואזכור הנופלים. כולל מגילת השנה התשיעית של הקיבוץ וקורותיו.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.