הספרייה הדיגיטלית > תערוכות > מעגל השנה > פסח > הגדות לא-מסורתיות > הגדה של פסח מיט א סאציאליסטישען נוסח. 1919

הגדה של פסח מיט א סאציאליסטישען נוסח. 1919

פרודיה ביידיש על ההגדה של פסח עם פרשנות סוציאליסטית. הדמויות כולן לקוחות מעולם העיירה היהודית: ר' שמואל הוא בעל בית חרושת, ר' מאיר - בנקאי, ר' זרח - מלווה ברבית ור' טאדריס - רב. הסוגיות עמן מתמודדים הן סוגיות סוציאליסטיות.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.