זבח פסח

זבח פסח. פירושו של רבי יצחק אברבנאל להגדה של פסח. נדפס לראשונה בקושטא, ברס"ה, (1505) בחיי המחבר. מאז נדפס פעמים רבות בשלמותו ובקיצורים. לפנינו סריקה של הגדה של פסח שנדפסה בפראג ש"ן (1590)  עם קיצור זבח פסח. בהגדה זו נדפס לראשונה הפיוט חד גדיא.

 

לחצו כאן או על התמונה לספר הסרוק במלואו

זבח פסח