מצה שמורה

מצה שמורה. חכמים דרשו במכילתא מהפסוק "ושמרתם את המצות" (שמות יב, יז) – "ושמרתם את המצות שמרהו (עד) שלא תביאהו לידי פסול". מכאן החובה להשתדל לקחת מצה שמורה לאכילה בליל הסדר. זהו השם של הפירוש להגדה של פסח שנלקט מתוך הספר שני לוחות הברית, שחיבר רבי ישעיה הלוי הורביץ (ש"ל-ש"ץ; 1630-1570). לפנינו השער של ההגדה שנדפס בברדיטשוב תרמ"ח (1888).

 

לחצו כאן או על התמונה לרשומה בקטלוג הספרייה

מצה שמורה