יום השואה תשע"ב 2012

​הספרייה הלאומית מעניקה לקהל הזדמנות להתוודע לחומרים המצויים בה והקשורים לשואה. החומרים מגוונים ומאירים צדדים שונים: הצלת ספרים ערב השואה ובמהלכה, פעילות ההוצאה לאור של ספרים עבריים בארצות השלטון הנאצי, מאמצי ההצלה של ספרים וכתבי-יד מיד לאחר השואה ועוד. בתוך כך עולים מבין המדפים והספרים סיפורים מופלאים המדגישים את חשיבותו של הספר והיחס אליו בתרבות היהודית גם בימי אימה וחורבן. חשיבות הספר והסיפור בתרבותנו גם מביאה אותנו להזכיר לכלל הציבור: ספרי זיכרונות, ספרי עדות וכל חומר כתוב הקשור לשואה יכול וצריך וכדאי שיהיה מופקד בספרייה הלאומית.

NLI_ImageGallery
NliImageGallery