הספרייה הדיגיטלית > תערוכות > מעגל השנה > מבחר פריטים הקשורים ליום השואה