הספרייה הדיגיטלית > תערוכות > מעגל השנה > יום השואה > ערב השואה: לפחות להציל את הספרים, אלפי ספרים

ערב השואה: לפחות להציל את הספרים, אלפי ספרים

ידיעות בית הספרים
לאחר עליית הנאצים לשלטון בגרמניה, ב-1933, ועוד יותר עם החרפת הצעדים נגד היהודים בגרמניה, החלו יהודים רבים לשלוח ספרים לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים. נראה כי היהודים בגרמניה ובמדינות אירופה המזרחית הבינו שלא יתאפשר להם להחזיק באלפי ספרים וכתבי-יד במציאות המתרקמת. ואולי אף היו בהם מי שחשבו שלאור הסערה המתרגשת, והסכנה הגדולה לנפש, מוטב להציל בינתיים את אוספי הספרים שבידיהם. יחידים ומוסדות, משפחות וקהילות, שלחו לירושלים אלפי ספרים.  בין השנים 1939-1934 ניתן למצוא בידיעות בית הספרים מספר הודעות על משלוחי ספרים מברלין, ורשה, וילנה וערים נוספות.

 

גלו עוד ספרים מתקופת השואה ואחריה: הסיפורים, השירים ועוד

ב"ידיעות בית הספרים" שהתפרסמו בקרית ספר י חוברת ג (סיון-אב תרצ"ג) מופיעה הידיעה הבאה: 
"המאורעות בגרמניה ובית הספרים – האסון שקרה ליהודי גרמניה יעמיד, כפי שאפשר לראות, את בית הספרים בפני תפקידים חדשים. מצד אחד התברר להמונים הרחבים של העם היהודי, שלא הבינו עד כה את ערכו של בית הספרים, מה חשוב המקלט לספר היהודי, מה חשוב מוסד שהציב לו לתפקיד לאסף את היצירה הרוחנית של היהודים בכל הלשונות והספרויות ... ספריות שלמות של יחידים הוצעו לבית הספרים, אבל בתנאי שבית הספרים ישלם את המשלוח. אנו משתדלים באמצעים שונים לספק את הדרישות הללו כדי שלא נחמיץ את שעת הכושר הזאת..."
נציין אחדות מהן: "ד"ר א. שמיצר מליפציג שלח לבית הספרים אסף ספרים כביר מספריתו הפרטית, כ-2500 ספרים וחוברות באותו המספר... ביניהם אינקונבולים אלה: משנה תורה להרמב"ם שונצינו ר"ן; ספר השרשים להרד"ק, נאפולי רנ"א; כל בו, נאפולי ר"ן; מספר הגון של דפוסי בומברג בויניציה..." (קרית ספר יא, א, טבת-אדר תרצ"ד); במשך החדשים האחרונים נתקבלו בבית הספרים 75 תיבות ספרים מברלין שהכילו לערך 10,000 כרך. מלבד אסף מורל שעליו תבוא ידיעה מפורטת להלן, הכילו המשלוחים מגרמניה אספים מיוחדים חשובים ומתנות ספרים חשובות ... (שם, חוב' ג, תמוז-אלול תרצ"ד, עמ' 269);  בחדשים האחרונים נתקבלו מורשה 23 תיבות ספרים שהכילו לערך 6000 כרכים וחוברות ..." (שם, עמ' 270); "המשלוח כולל לערך 5200 כרכים ...מבין 80 מתנדבים שהשתתפו במשלוח זה נוכל להזכיר רק מעטים ..." (שנה 12 גל' ג, תמוז אלול תרצ", עמ' 273).
 
כאמור, עד שנת 1939 נמשכו משלוחי ספרים אלו באופן סדיר למדי. בשנת 1939 מתאר הידיעון "על הארצות שפעלו עד כה נתוספה בשנה הזאת ארץ יון שסייעה לנו במדה מרובה להשלמת העתונות היהודית היוצאת לאור ביון וביחוד בלאדינו וברכישת ספרים מדפוסי סאלוניקי." משלוחי הספרים הללו, לקראת סוף שנות ה-30, היו בהיקפים עצומים ביחס לתרומות שהספרייה קיבלה בשנים שלפני כן. אלפי הספרים ניתנו במתנה, גל-עד מוקדם ליחידים וקהילות שהיו עתידים ליפול בידי הנאצים ועוזריהם. בשנת 1940 פסקו המשלוחים, והמתנות המדווחות בשנות המלחמה הן בעיקר מארצות הברית ומאנגליה.