חנוכה

NLI_ImageGallery
NliImageGallery
 • כתיבה ספרדית מרובעת ובינונית. מקושט בזהב ובצבע, רישומי קולמוס דמויי פיליגראן ועיטורי פרחים.
  להגדלת התמונה
  סדר תפילות כל השנה כמנהג ספרד. כתב-יד (ליסבון), מאה ט"ו. קלף, 167 דף
 • תפילת "על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות..." לחנוכה. פיורדא, תצ"ח (1738). כתב-יד על קלף.
 • מגילת אנטיוכוס – מדרש אגדה עתיק, שחלקו מוכר מספרי מקבים, הידוע גם בשם "מגילת חנוכה" ו"מגילת בני חשמונאי".
  להגדלת התמונה
  ספר מגילת אנטיוכוס: בחרוזים...בלשון פרס...תרגמה...ר' יוסף ב"ר יצחק ב"ר מולא מוסא רבי. ירושלים, דפוס הרי"ן לעווי ושותפיו, תרס"ג.
 • ההדפסים ו ע' 269: אנטיוכוס מטמא את ההיכל, לפי ספר מקבים, אחד מן הספרים החיצוניים המתאר את מלחמת מתתיהו ובניו ביוונים.
  להגדלת התמונה
  מרטין, דוד, 1639-1721. ההסטוריה של הברית הישנה והחדשה. אמסטרדם, פ. מורטייר, 1700. 2 כר'.
 • מאוסף הכרזות במחלקת הארכיונים בספרייה הלאומית
 • חוברת 7: חנכה חג האורים.
  להגדלת התמונה
  חג ומולדת. העורך – רפאל ספורטה, ציורים – איזה. תל אביב, הוצאת תפוח, (תשט"ז- תשי"ח).
 • כולל סדר הדלקת נר חנוכה ומגילת אנטיוכוס, עם ציורים של המקומות הקדושים.
  להגדלת התמונה
  מזרח: נס חנכה. ירושלים, דפוס אברהם רוטינבערג, (תרכ"ו?)
 • צייר יהודי גרמני.
  להגדלת התמונה
  אופנהים, מוריץ דניאל, 1799-1882. תמונות מחיי המשפחה היהודיים מאז. פרנקפורט, קלר, 1882.
 • 9. קטע מההפטרה לחנוכה מספר זכריה, פרק ד' פסוק ב' "מנורת הזהב..ושבעה נרותיה עליה..." דף מגניזת קהיר, מאות 12/13
 • מנהגים:...אין דורך דש גנץ יאר...אמשטרדם, אורי וייבש, (תכ"ב).
 • פרנקפורט, 1922.
 • חוברת 7: חנכה חג האורים.
  להגדלת התמונה
  חג ומולדת. העורך – רפאל ספורטה, ציורים – איזה. תל אביב, הוצאת תפוח, (תשט"ז- תשי"ח).