הספרייה הדיגיטלית > תערוכות > מעגל השנה > תיקון שבעה-עשר בתמוז

תיקון שבעה-עשר בתמוז

תיקון שבעה עשר בתמוז
​​
​י"ז בתמוז הוא יום צום, ראשית "שלושת השבועות" עד ט' באב, הוא היום שבו נפרצו החומות על-ידי צבאות הרומאים בשנת 70 לספירה.  
 
המשנה במסכת תענית (פרק ד', משנה ו') מספרת:

"חמשה דברים ארעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באב. בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, ובטל התמיד, והבקעה העיר, ושרף אפסטמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל. בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשניה, נלכדה ביתר, ונחרשה העיר."

בחודש תמוז, ביום ט' בחודש, נפרצו חומות העיר על-ידי נבוכדנצאר מלך בבל, בשנת 586 לפנה"ס.

למשנה זאת מתייחס הפיוט הנאמר בליל י"ז בתמוז.​

לחץ להגדלה          ​

 

מפת המצור של נבוכדנצאר 

 למפת המצור של נבוכדנצר