הספרייה הדיגיטלית > תערוכות > מאוסף ישראל > אוסף מודעות, כרוזים ופשקוולים

אוסף מודעות, כרוזים ופשקוולים

אוסף מודעות, כרוזים ופשקוולים הפשקווילים – מודעות הקיר והכרוזים – הם אמצעי תקשורת מרכזי בחברה החרדית המשמש להעברת קשת רחבה ומגוונת של מסרים. ייחודו של אוסף הפשקווילים משכונת "מאה שערים" בירושלים – אשר ראשיתו במאה התשע עשרה, ובמאה העשרים ואחת הוא מוסיף להתעדכן ולשמור על חיוניותו – בכך שהוא מציג תמונה מקיפה של החברה החרדית הארץ-ישראלית הנסתרת לרוב מעינו של הציבור הישראלי הרחב. 
 
המסרים המובעים בפשקווילים מקופלים בתחכום רב בניסוחים המבוססים על קודים פנימיים של החברה החרדית ועל רמיזות לעולם הדימויים העשיר של הספרות היהודית המסורתית. הם עוסקים בסוגיות המעסיקות ללא הרף את החברה החרדית בישראל זו המאה השלישית, ובראשם אתגרי שימור גדרי המסורת, הערכים החברתיים ומערכת החינוך הנבדלת. יתרה מכך, האוסף מצביע על התמורות אשר חלו בהתמודדויות ומאבקים אלה לנוכח אתגרי הקידמה, התמורות בחברה החרדית עצמה והמציאות המשתנה בחברה הישראלית הסובבת ובתרבותה.