מאוסף ישראל

במהלך השנים התקיימו בספרייה הלאומית מספר תערוכות מתחלפות בנושאים שונים הקשורים למדינת ישראל ולתרבותה. בנוסף על אלו הוקמו אתרי אינטרנט בנושאים נבחרים. אלו מוצגים בעמודים שלפניכם.