על האוספים

כתבי יד
בספריית יד יצחק בן-צבי אוסף כתבי-יד חשוב המונה קרוב ל 3000 כתבי יד וכולל ספרות רבנית, פנקסי קהילות, חיבורים בקבלה, פיוט, מדע, היסטוריה ועוד. בין החשובים שבהם כתר ארם צובא, פנקסי אגרות הפקידים ואמרכלים מאמשטרדם (פקוא"ם) ואגרת מאת שבתי צבי. בין כתבי היד שבספריה חיבורים בלדינו, בערבית-יהודית ובשפות יהודיות אחרות.

אוסף כתבי העת
בספריה אוסף חשוב של כ- 700 כתבי-עת העוסקים בחקר ארץ ישראל ויישובה, בחקר הציונות ובחקר קהילות ישראל במזרח בעברית ובשפות אחרות. ביניהם כתבי עת שראו אור בארצות הללו.

אוסף עיתונות בלדינו ובערבית יהודית
בספרייה אחד האוספים הגדולים של עיתונים בלדינו ואוסף של עיתונים בערבית-יהודית. זהו מפעל רב חשיבות שמהווה בחלקו הצלה של חלק ניכר מן העיתונים האלה אשר מצבם הפיסי רעוע.

אוסף הפרופ' ישעיהו זנה (1960-1887)
אוסף של כתבי יד, תעודות וספרים נדירים מעיזבונו של פרופ' זנה.

אוסף מר משה דוד גאון (1958-1889)
אוסף של כתבי יד, תעודות וספרים נדירים מעיזבונו של מר משה דוד גאון.

אוסף הרב משה פסח (1955-1869)
אוסף של כתבי יד, תעודות וספרים נדירים מעיזבונו של הרב משה פסח.

ועוד...

אוסף תעודות:
מסמכים , מכתבים ושטרות השופכים אור על קהילות ישראל במזרח ועל הישוב בארץ-ישראל.

אוסף הדפים:
כרוזים ומודעות של קהילות שונות וסוגים שונים של "הודעות של הרגע", מסודרים על פי קהילת המוצא ומקום הדפוס של אותו הדף. דגש מיוחד ניתן לכרוזים מארץ-ישראל השופכים אור על הישוב הישן ועל המאבקים בין החרדים לציונים.

אוסף כתובות:
קרוב ל – 400 כתובות מקוריות מארצות שונות כגון ארץ ישראל, צפון אפריקה, ארצות ערב, איטליה ועוד. בשיתוף עם הספרייה הלאומית, נסרקו כל הכתובות שלנו לאתר אינטרנט שכתובתו: http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/collections/jewish-collection/ketubbot/Pages/collections.aspx

מיקרופילים:
אוסף של מאות כתבי יד מצולמים מספריות שונות וחשובות בעולם, הנוגעים בתחומי ההתעניינות של הספרייה. חומר זה מסודר על פי מקורו בספריות העולם כמו: אוסף ששון מלונדון, אוסף של ישיבה יוניברסיטי בארה"ב, אוסף גינצבורג בלנינגרד ועוד. ​