מחזור מנהג רומה : עם דינים ומנהגים

מחזור מנהג רומה : עם דינים ומנהגים.