פירוש רש"י לתלמוד

רבנית מזרחית.

 

‬261 דף ; 31X22 ס"מ.

 

כולל פרוש על מסכת בכורות, 63 (צילום 66) תמורה; 102 (צילום 105) זבחים, 239 (צילום 244) מעילה. הבדלים רבים מנוסח רש"י הנדפס.

בתחלת מסכת בכורות חסרים דפים אחדים הדף הראשון הנמצא הוא קרוע מאד ובדף השני נמצא פרש"י לבכורות ז"א.

 

על שולי הגליון הרבה הערות.

 

ציון בעלים (בסוף מסכת תמורה, דף 101ב): "... וכתבתי למר אברהם פינצי ...".

 

שינויי נוסחאות מכאן, לעומת הנוסח שבדפוסים, נרשמו ע"י י"ד אילן: זבחים- צפונות ב (תש"ן), מוריה 18 (תשנ"ג); בכורות- זכור לאברהם (תשנ"א); תמורה- צפונות ג (תשנ"א); מעילה- מוריה יז (תשנ"א).

מקצתו על קלף. הדפים הראשונים ואחרונים פגומים. ‬

 

פירוש רש"י לתלמוד