מחזור כמנהג בני רומא

מחזור מנהג רומה : עם דינים ומנהגים.