נביאים ראשונים ואחרונים

נביאים ראשונים ואחרונים : עם מסורה גדולה וקטנה.