הגדת פרובנס

‫ ספרדית-פרובנצלית מרובעת‬

 

36 דף ;  15.5:20.5 ס"מ. ‬

בציורים וקישוטים.

 

הבלטות השם יעקב בדף 14א ובדף 24ב. המעתיק זוהה כמחבר ’משכנות יעקב’ (כ"י פריז, הספרייה הלאומית 733.HEB שבחלקו אוטוגרף). בשולי דף 17א הערה: "הרוצה לדעת למה נתן ר’ יהודה סימנין אלו ... יעיין בקונדרס חברתי על זה קראתיו ישועת יעקב".  

המעתיק כתב את הדינים והמנהגים הצרפתיים בחטיבה מיוחדת, דפים 1ב - 4א, וכן בהערות בשולי הטקסט. בדף 1ב פסקה על ביטול חמץ פותחת בראשי תיבות אמי"ץ [= אמר יעקב צרפתי]. בגליון ליד סוף "נשמת" מציין הוראות לכוס חמישי. בדף 26א "ומורי הה"ר נתן ע"ה היה נוהג לברך ברכת המזון בשתי לילות אלו". ‬

 

בדף 27א אחרי הפסוק "שפוך חמתך" נוספו עוד פסוקים בכתיבה אשכנזית - על פי נוסח צרפת. ‬

 
‫ עשרות תיבות פתיחה מעוטרות בלוחיות "ערבסק" בצבע אדום וסגול לסירוגין, ובדפים 6 - 12 נוספו להן מסגרות באדום וכחול. 8 איורי טקסט ברישומי דיו בשולי דפים 6א, 6ב, 21א, 21ב, 22א, 24ב. ‬‬‬

 

 
לפנים בבעלות אלברט וולף (ועל שמו נקראת ההגדה - הגדת וולף) ואח"כ בקהלה היהודית בברלין. ולאחר מכן בורשה - המכון להיסטוריה יהודית 242. ‬

 

קלף עם הבחנה בין צד בשר לצד שער. הקונטרסים בני ארבעה גיליונות, הראשון בן שני גיליונות. שרטוט של כל גיליון מצד שער. ‬

הגדת פרובנס