אוספים וארכיונים > ארכיונים > ארכיונים אישיים

ארכיונים אישיים

 רשימת הארכיונים האישיים

ברשימה שלפנינו כ-400 ארכיונים אישיים, רובם הגדול של יהודים, שפעלו והשפיעו בתחומים שונים ומגוונים: מנהיגים ציוניים, רבנים, מדענים, פילוסופים, סופרים ומשוררים, עיתונאים, מבקרים ואחרים. כמו כן יש לציין כי ברשות הספרייה גם ארכיונים מוסדיים, וביניהם ארכיון ידע עם, ארכיונים של קהילות ועוד.

* סימני הקיצורים: (ר) רשימה, (אר) אין רשימה, (רז) רשימה זמנית

         
האבות המייסדים של הציונות – חזון ומעשה
האבות המייסדים של הציונות – חזון ומעשה
אתר 'האבות המייסדים של הציונות – חזון ומעשה' מזמן מפגש ייחודי עם 21 אישים מרכזיים בהתפתחות המחשבה הציונית והמחשבה הלאומית היהודית במשך כ - 100 שנים, מאמצע המאה ה- 19, ועד אמצע המאה ה- 20, ימי הקמת מדינת ישראל.
למידע נוסף