זכויות יוצרים ותנאי שימוש

1. חוקרים המצטטים מסמכים מן הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי בעבודות או בפרסומים נדרשים לצטט את שם הארכיון ואת סימול התיקים המצוטטים, כדלקמן:
א) במקרה של חומר מקורי, יש לצטט את סימול התיק כפי שהוא מופיע בכרטיס הקטלוג או ברשימה, לדוגמה: אמת"י PL/68.
 
ב) במקרה של חומר מצולם מארכיון אחר (מיקרופילם, מיקרופיש וכד'), יש לצטט את שם הארכיון בו נמצא החומר המקורי ואת הסימול המקורי, וכן את הסימול בארכיון המרכזי, לדוגמה: הארכיון הממלכתי ההיסטורי המרכזי בלבוב 701/2-809; מיקרופילם באמת"י HM2/8850.
2. הרשות לפרסם תעודות של הארכיון טעונה קבלת רשות בכתב מהנהלת הארכיון. פרסום של פקסימיליות או תמונות כרוך גם בתשלום עבור רשות הפרסום.
 
3. יש להמציא לארכיון, ללא תמורה, עותק מכל חיבור או פרסום המצטט את הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי.

 
למידע נוסף, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר.