חברת הנאמנות היהודית (JTC)

חברת הנאמנות היהודית (JTC) הוקמה לאחר מלחמת העולם השנייה באזור הכיבוש הבריטי של גרמניה כדי להשיב רכוש יהודי חסר יורשים באותו אזור או להשיג עבורו פיצויים.

המשימה העיקרית של ה-JTC היתה לאתר תוך 18 חודשים רכוש שלא נתבע עד ה-30 ביוני 1950. תאריך זה נקבע ב"חוק ההשבה לאזור הבריטי" לתביעות הבעלים המקוריים או יורשיהם.  הצהרות של גרמנים שקנו רכוש יהודי לא ניתנו מרצון. אי לכך נבעו 70% מהתביעות של JTC על נדל"ן מחיפושים שערך הארגון עצמו. לא נותר אף פריט קהילתי או ארגוני שלא התגלה. ה-JTC פתח בהליכים בפני בתי דין להשבה לפיצוי בעין על רכוש שתבע, או הגיע לפשרות כספיות עם מי שרכש אותו תחת השלטון הנאצי. תביעות מסויימות (אלה שנבעו מפעולות החרמה המוניות של הרייך השלישי) יושבו באופן מרוכז עם הרפובליקה הפדרלית של גרמניה, ותביעות אחרות (נזק לרכוש שהיה שייך קודם לכן לארגונים קהילתיים יהודיים) יושבו מול המדינות הגרמניות, או מול המבורג וברלין.

בשנות הפעילות הראשונות של JTC היה המשרד הראשי שלה בגרמניה ממוקם בהמבורג. בנוסף היו ארבעה משרדים אזוריים: בהמבורג, בהנובר, ושני משרדים במילהיים (אחד לאזור הריין ואחד לאזור הרוהר). בענייני האזור הבריטי בברלין טיפל משרד ה-JRSO שם. אחרי שנת 1955 רוכזה כל העבודה במשרד אחד במילהיים. ביוני 1962 נסגר משרד אחרון זה בגרמניה וכל תיקי המנהלה, הנהלת החשבונות ותיקים חשובים אחרים הועברו למשרד בלונדון, ביניהם גם תיקי השבה שנשארו פתוחים. התיקים הסגורים אוחסנו בהמבורג. מאותו רגע ואילך התבצעה העבודה בלונדון, ואילו משרד קטן לסגירת תביעות בהמבורג טיפל במשא ומתן שעדיין לא הסתיים עם השלטונות הפדרליים הגרמניים.

בשנות ה-70 של המאה ה-20 הושלם עיקר עבודתו של ה-JTC. המשרד בהמבורג נסגר בסביבות שנת 1975 והתיקים הועברו ל-אמת"י. בסביבות שנת 1980 נסגר משרד JTC בלונדון, והתיקים הניהוליים והאישיים הופקדו בירושלים. האוסף של JTC באמת"י כולל את תיקי המנהלה מלונדון ומהמבורג, הפתוחים לציבור, וכמה קטגוריות של תיקים אישיים הנוגעים להשבת רכוש מהמשרד בלונדון וכן מהמשרדים השונים בגרמניה. אלה עדיין סגורים כדי להגן על צנעת הפרט.

פרוייקט ארכיוני זה קיבל תמיכה מתרומה של הוועידה על תביעות יהודיות חומריות כנגד גרמניה.