הארגון היהודי להשבת זכויות יורשים (JRSO)

​ארגון היורשים הראשון, הארגון היהודי להשבת זכויות יורשים (JRSO), נוסד על ידי ההנהלה האמריקאית ביוני 1948. המשרד הראשון הוקם בנירנברג. JRSO מונה ישירות על ידי הממשל הצבאי האמריקאי ולא על ידי המדינות הגרמניות, והורכב מ-13 ארגונים יהודיים.

אם בעלים של רכוש יהודי לשעבר בתוך האזור האמריקאי מת בלי להותיר יורשים, או אם לא הוגשה כל תביעה, היה ה-JRSO מוסמך להגיש תביעות ולהשתמש בהכנסות לסעד לפליטים נזקקים בכל מקום שהוא בעולם. ה-JRSO תבע גם השבת רכוש של קהילות, ארגונים ומוסדות יהודיים. ההכנסות שירתו בעיקר את צרכי הדת, התרבות והרווחה של קהילות שהוקמו מחדש במערב גרמניה, והשאר הועבר לקרנות הכלליות לפליטים.

בשנות הפעילות הראשונות של הארגון היו 11 סניפים אזוריים (ככל הנראה: פרנקפורט, ברלין, נירנברג, קאסל, מינכן, שוואינפורט, קרלסרוהה, הסן, ברמן, מנהיים, שטוטגרט) באזור האמריקאי של גרמניה, שארבעה מהם עדיין פעלו בשנת 1953 (פרנקפורט, ברלין, קרלסרוהה, שטוטגרט). רוב התיקים של הסניפים שנסגרו הועברו למשרד JRSO בפרנקפורט. המשרדים בפרנקפורט ובברלין פעלו עד שנות ה-70 של המאה ה-20.

ברשות אמת"י תיקי מנהלה מסניפי JRSO בניו יורק, בפרנקפורט ובברלין, וכן תיקים אישיים וקהילתיים מהסניפים האיזוריים. הם נשלחו מפרנקפורט, מברלין ומניו יורק לירושלים בין השנים 1975 ו-1979. התיקים המנהלתיים והקהילתיים ב-אמת"י פתוחים לציבור, ואילו התיקים האישיים עדיין סגורים על מנת להגן על צנעת הפרט.

פרוייקט ארכיוני זה קיבל תמיכה מתרומה של הוועידה על תביעות יהודיות חומריות כנגד גרמניה.