אגודת "עזרת נשים" בבואנוס איירס

​אגודת עזרת נשים בבואנוס איירס נוסדה רשמית בשנות ה-20 של המאה ה-20 במטרה לסייע לנשים במאבקיהן השונים, בייחוד נגד הסחר ב'עבדות לבנה' יהודית. החומר באוסף הזה מתאר אירועים ופעילויות בין 1913, כמה שנים לפני ייסודה הרשמי של אגודת עזרת נשים, ל-1966. רוב התיקים (3,600) באוסף הם תיקים אישיים. השאר הם תיקים של תכתובות עם מוסדות ומשרדי ממשלה.

 

 
יותר משליש מהתיקים האישיים מכילים בקשות של בעלי תפקידים באגודה להתערב, לעזור או לתווך בסכסוכים משפחתיים שנגרמו בשל קשיים אישיים או כלכליים, בשל אלימות בתוך המשפחה, בשל נטישה (בדרך כלל על ידי האב) וכו'. אנשי צוות האגודה גם יעצו ועזרו למשפחות במקרים שהובילו לגירושין. עזרת נשים קיבלה מגוון בקשות, ביניהן מהקונסוליה הפולנית בבואנוס איירס, בנוגע לנשים נטושות, שבעליהן היו בדרך כלל בארגנטינה או במקום לא ידוע, בעוד שהאישה והילדים בפולין חיפשו אחריו.
 
פעילות משמעותית נוספת של האגודה הייתה טיפול בבקשות מאלפי אנשים להשיג להם שני מסמכים חשובים: תעודת יושר ורישיון לירידה מהספינה (Certificado de Moralidad, y Permiso de Libre Desembarco), שבלעדיהם אי אפשר היה להיכנס לארגנטינה. עזרת נשים עזרה גם למאות זוגות מהגרים להשיג את המסמכים הדרושים כדי להינשא (Permiso de Casamiento). בגלל המוניטין של ארגון "צבי מגדל", שעסק בזנות ובסחר ב'עבדים לבנים', פנו אנשים רבים, כולל משפחות של זוגות פוטנציאליים, לעזרת נשים בבקשה למידע על ההתנהגות המוסרית של חתן פוטנציאלי או אפילו של כלה פוטנציאלית. עזרת נשים ניסתה גם לסייע לזוגות ולמשפחות שהתקשו במציאת מקום מגורים בגלל קשיים כספיים או אחרים. משפחות רבות פנו לארגון לעזרה כספית בצורת הלוואות, מענקים או סיוע חירום לחסרי-כול.
 
כ-60% מהמכתבים, מהבקשות ומההמלצות כתובים בספרדית או בשילוב של ספרדית ויידיש. 33% נכתבו ביידיש בלבד, והשאר במגוון שפות.
 
התיקים המנהלתיים (290 במספר) הנוגעים למספר נושאים, מכילים תכתובת רבה למדי של ד"ר חלפון, שהיה במשך שנים רבות הכוח המניע מאחורי הארגון, בעיקר על המאבק נגד הזנות והסחר ב'עבדים לבנים'. המסמכים, שחלקם מפרטים שמות, מתארים את הדרכים שבהן ניסתה עזרת נשים להגן על נשים צעירות שהגיעו מאירופה לארגנטינה, וכן מגעים ושיתוף פעולה עם ארגונים אחרים. בנוסף כוללים התיקים גזירי עיתונות על זנות ועל המאבק נגד הסחר ב'עבדים לבנים' בארגנטינה ובארצות אחרות בדרום אמריקה. חלק מהתיקים הם מנהלתיים בטיבם, וקשורים לפעילויות של עזרת נשים. הם כוללים פרוטוקולים, דוחות שנתיים, דוחות לקהילה ותיקים על פעילות כספית, הנהלת חשבונות ובנקים.
 
בשל צנעת הפרט, רשימת המצאי של התיקים האישיים אינה זמינה באינטרנט.